Maden Kazaları Kader Değildir…

Maden Kazaları Kader Değildir…

3 Mart 1992 tarihinde Zonguldak’ın Kozlu ilçesindeki taş kömürü maden ocağında saat 19.45 – 20.00 arasındaki zincirleme grizu patlamaları nedeniyle meydana gelen ve dünya taşkömürü madenciliği tarihinin felaketlerinden biri sayılan, Zonguldak kömür madenciliğinin 150 yıllık tarihinin en büyük felaketi olan kazada 263 maden emekçisi yaşamını yitirmişti.

Patlama ile yeraltında çıkan yangınların denetim altına alınamaması ve ocağın bütün katlarındaki göçükler ve ulaşım yolları tahribatı nedeniyle ocak, yüzey açıklıklarından kapatılmış, bu nedenle kazadan kurtulanların ifadelerini temel alan soruşturmada kazanın oluşma nedenleri tam olarak açıklığa kavuşturulamamıştır. Ocak, 26 Mart 1992 günü tekrar açılmış ise de, yangının kızışması üzerine bir kere daha kapatılmıştır.

Ülkemizde, özellikle özelleştirmeler sonucunda, kamu denetiminden çıkan iş sahalarında son on yılda hemen hemen her yıl küçük büyük maden kazaları olmakta, yüzlerce maden emekçisi yaşamını yitirmektedir.

Dünyada iş kazalarının en fazla yaşandığı ülkelerden birisi olmamız siyasal iktidarın emeğe ve emekçiye bakış açısını sergileyen en önemli göstergelerden biridir.

Kazaları önlemenin bir yolu, sermayenin daha fazla kar hırsına gem vurmaksa, bir diğer yolu da emekçilerin iktidarda olduğu tam bağımsız, demokratik bir Türkiye’yi kurmaktan geçmektedir.

Maden emekçisi dostlarımıza bir kez daha baş sağlığı diliyor, emeğin iktidarı için omuz omuza, el ele, gönül gönüle olduğumuzu bildirmek istiyoruz.

BİRLEŞİK KAMU İŞ KONFEDERASYONU