MADEN KAZASI MI? İŞ CİNAYETİ Mİ?

MADEN KAZASI MI? İŞ CİNAYETİ Mİ?

ÇALIŞMA GÜVENLİĞİ YOK! 

 ULUSUMUZUN BAŞI SAĞ OLSUN

         Zonguldak’ta Kozlu Müessese Müdürlüğü Maden Ocağı’nda metan gazı patlaması nedeniyle meydana gelen göçükte sekiz işçi yaşamını yitirdi. Ölenlere tanrıdan rahmet sevenlerine ve tüm ulusumuza baş sağlığı diliyoruz.

            Bu ülkede meslek ölümlerinin bu kadar yüksek olması kabul edilebilir bir şey değildir. 2012 yılında 878 işçinin iş kazalarında yaşamını yitirmesi ülkede yaşanan sıkıntının boyutunu da ortaya koymaktadır. İş güvencesini ortadan kaldıran politikalar uygulayan hükümet bunun birincil sorumlusudur. Taşeron çalıştırma, sözleşmelilik,  kayıt dışılık ve örgütsüzlük iş cinayetlerini artırıcı etki yapmaktadır. Bir de bunlara kapitalizmin kar hırsı eklenince cinayetler kaçınılmaz olmaktadır. Tüm bunlar yaşanırken toplumun, basının ve sorumluların duyarsızlığı ölenlerin öldüğü ile kalmasına yol açıyor. 2011 yılının şubat ayında Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde meydana gelen göçük sonrası hala dokuz madencinin cenazesinin çıkarılmadığı dikkate alınırsa sorumlularının tavrı daha net bir şekilde anlaşılabilir.

         Sadece madencilik alanında değil tüm mesleklerde iş güvenliği sorunu söz konusudur. Çıkarılan yasalar ve yönetmelikler iş güvenliğini artırıcı nitelikte değildir.

            Birleşik Kamu İş Konfederasyonu olarak bir  an önce iş güvenliği konusunda tüm tarafların görüşleri de  dikkate alınarak yasal düzenlemeler yeniden gözden geçirilmeli işçi ölümlerine dur denilmelidir. Taşeron çalıştırma, sözleşmeli ve geçici işçi çalıştırma modellerinden vaz geçilmeli, örgütlenmenin önündeki engeller ortadan kaldırılmalıdır

İş cinayetlerinin yaşanmadığı bir ülke özlemimiz, İnsanca yaşam, insanca çalışma koşulları,insanca bölüşüm ve paylaşım kavgamız devam edecektir.

 

                                                                    MERKEZ YÖNETİM KURULU