Maden ve Enerji İşçilerinin haklı ve meşru mücadelesini destekliyoruz

Maden ve Enerji İşçilerinin haklı ve meşru mücadelesini destekliyoruz

Yatağan, Yeniköy, Kemerköy termik santralleri ile kömür ocaklarının özelleştirmesine karşı çıkan maden ve enerji işçileri Ankara’ya doğru geniş katılımlı bir yürüyüş kararı almıştır.

Birleşik Kamu İş Konfederasyonu olarak maden ve enerji işçilerinin bu haklı ve meşru mücadelesini destekliyoruz.

Sınıf bilinciyle emeğe, ulus bilinciyle ülkemize, yurttaşlık bilinciyle Cumhuriyete sahip çıkan Birleşik Kamu İş konfederasyonuna bağlı sendikalarımız 24 Ocak 2014 Cuma günü saat 9:30 da Konfederasyonumuz binası önünde (Menekşe 1 Sokak) toplanılarak T.C. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı önünde basın açıklamasına katılacak maden ve enerji işçilerinin meşru mücadelesini destekleyeceğiz.

BİRLEŞİK KAMU İŞ