MANİSA İL TEMSİLCİMİZ CEM OK’A DESTEK VERDİK

MANİSA İL TEMSİLCİMİZ CEM OK’A DESTEK VERDİK

Konfederasyonumuz Manisa İl Temsilcisi ve Eğitim-İş Manisa Şube Başkanı Cem Ok hakkında, 16 Nisan referandumu öncesi yapılan bildiri dağıtım etkinliğinde, “taşeron işçileri için hayır diyoruz, fabrikalarda, tarlalarda herkesin yüzü gülsün diye hayır diyoruz, tam bağımsız Türkiye sevdamız” şeklinde slogan attığı gerekçesiyle Manisa Adliyesi'nde açılan davadan beraat kararı çıktı.

Manisa Adliyesi’nde görülen davaya, Manisa Temsilcimiz ve Eğitim-İş Şube Başkanı Cem Ok’la birlikte Birleşik Kamu-İş Konfederasyonumuz Hasan Kütük, Genel Eğitim Basın-Yayın Sekreterimiz Semra Pektopal, Eğitim-İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım ve MYK üyeleri, Eğitim-İş önceki dönem Genel Başkanları Veli Demir, Mehmet Balık ve MYK üyeleri, Birleşik Kamu iş İzmir İl Temsilcisi Tamer Yiğit Güler, Eğitim-İş İzmir, Aydın, Denizli, Antalya, Bursa Şube Başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve Temsilcilik Başkanları, Tüm Yerel-Sen İzmir 1 Nolu Şube Başkanı, Genel Sağlık İş İzmir Şube Sektereteri ile demokratik kitle örgütleri katıldı.

Genel Başkanımız Hasan Kütük, kısa bir açıklama yaptı.  

Kitle adına  Eğitim-İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım, Manisa Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı.

Basın açıklaması şu şekilde:

 “15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL’le birlikte ifade özgürlüğü üzerindeki artan baskılar, AKP’nin Atatürkçü, çağdaş, laik ve bilimsel eğitimden yana öğretmenlere yönelik sindirme aracına dönüşmüştür.

Cem Ok hakkında açılan bu dava, Anayasal bir hak olan düşünce ve kanaat hürriyeti, düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti, eleştiri hakkı ve ifade özgürlüğünün engellenip kısıtlanamayacağı ve yine Anayasa hükmü gereği bu temel hakların özüne dokunulamayacağı, görüş ve düşüncesiyle hukuka aykırıdır. 

Söz konusu eylem, uluslararası sözleşmeler ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin “düşünce ve toplanma özgürlüğü” maddelerini içeren 5’inci, 10’uncu ve 11’inci maddeleri ile Anayasanın 34’üncü maddesi kapsamında bir eylemdir.  

Sözü edilen sözleşme ve Anayasa hükümlerinin, “devletlerin barışçıl toplanma hakkını korumanın ötesinde, bu hakkın kullanılmasını makul olmayan dolaylı kısıtlamalardan kaçınmakla da yükümlü kıldığı” açıktır.  

Demokratik yollardan hukuk içinde kalarak hak aramayı benimseyen bir sendika olarak Şube Başkanımız Cem Ok hakkında açılan davanın hukuksuz olduğunu, Türkiye’nin de taraf olduğu uluslararası sözleşmelere ve AİHM kararlarına aykırı olduğunu belirtiyoruz.

Günümüz koşullarında siyasal iktidarların otoriterleşmesine karşı yargı bağımsızlığını ve hakim güvencesini ve adil yargılanma hakkını savunmak ekmek, su kadar acil bir ihtiyaç haline gelmiştir.

Gücünü Cumhuriyetin kurucu iradesinden alan ve 12 Mart, 12 Eylül faşist darbelerine karşı mücadeleden geçerek gelen TÖS’ün, Fakir Baykurt geleneğinin devamı olan sendikamız Eğitim-İş’in antidemokratik yasalarla ve hukuk dışı uygulamalarla yıldırılamayacağının, kararlı duruşumuzu her koşulda sürdüreceğimizin bilinmesini, bu uğurda ödenmesi gereken bedeller varsa bunları da ödemeye hazır olduğumuzu özellikle vurgulamak isteriz. 

Eğitim-İş olarak güç ve kuvvetin değil; hukukun üstün tutulduğu ve insan hak ve özgürlüklerine bağlı, insan onuruna saygıyı esas alan ve adaletle yönetilen bir ülke bırakmak; yalnız bu dönem için sorumluluğumuz değil; gelecek kuşaklara da borcumuzdur.

Her Eğitim- İşlinin olduğu yerde çağdaş uygarlık meşalesi yanar ve bu meşaleyi söndürmeye çalışanlar hak ettikleri dersi de mutlaka alırlar. Bizler Mustafa Kemal’in öğretmeniyiz. Yalvarmadık, el açmadık, boyun eğmedik hep ders verdik. Şube başkanımız nezdinde aydınlanmaya saldıranlara da hak ettikleri dersi vereceğiz.”  KURTULUŞ YOK TEK BAŞINA, YA HEP BERABER, YA HİÇ BİRİMİZ! DİRENE DİRENE KAZANACAĞIZ! YAŞASIN ÖRGÜTLÜ MÜCADELEMİZ! CEM OK YALNIZ DEĞİLDİR! FAŞİZME KARŞI OMUZ OMUZA! Sloganları ile basın açıklaması sonlandı ve duruşmaya geçildi. Duruşmada Cem Ok ve Avukatların savunmaları dinlendikten sonra duruşma hakimi "isnat edilen suçların gerçekleşmediği" gerekçesiyle Cem Ok'un beraatine karar verdi.