MUTFAKTA BAHAR ATEŞİ

MUTFAKTA BAHAR ATEŞİ

-NİSANDA HALKIN ENFLASYONU YÜZDE 2,55 OLARAK GERÇEKLEŞTİ. GIDA FİYATLARI 2018 YILININ İLK DÖRT AYINDA TOPLAM YÜZDE 8,04 ORANINDA ARTIŞ GÖSTERDİ.

-NİSANDA DA SEBZE FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞE KARŞI, MEYVE, ET, SÜT-PEYNİR-YUMURTA GURUBU FİYATLARINA GELEN ZAMLAR ORTALAMA GIDA HARCAMALARINDAKİ YÜKSELİŞİN HIZLANARAK SÜRMESİNE YOL AÇTI.

 Halkın enflasyonunda (gıda fiyatları) gözlenen hızlı yükseliş eğilimi,  nisan ayında da devam etti. Gıda fiyatları nisanda bir önceki yıla göre yüzde 0,55 oranında artarken yılın ilk dört aylık dönemindeki artış ise yüzde 8’i geçti.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu AR-GE biriminin, Ankara’daki pazar ve marketlerden düzenli olarak derlediği fiyatları esas alarak yaptığı “halkın enflasyonu” araştırmasının ocak ayı sonuçları, dar ve sabit gelirliler üzerindeki gıda enflasyonu baskısının artarak devam ettiğine işaret ediyor.

Tüketim harcamaları araştırmaları, en yoksul yüzde 10’luk kesimin harcadığı her 100 liranın 31 lirasını gıda için yaptığını, en zengin yüzde 10’luk kesimin 100 liralık harcaması içerisinde gıdanın aldığı payın ise 13 lirada kaldığını gösteriyor. Dolayısıyla gıda fiyatlarında yaşanan artış ve azalışlar yoksulların bütçesini zenginlere göre çok daha derinden etkiliyor.

Birleşik Kamu-İş’in araştırmasına göre Türkiye’deki aileler gıda için harcadıkları her 100 liranın 18,7 lirasını pirinç, ekmek, bulgur, buğday unu, makarna ve şehriye gibi ürünlere harcıyor. Diğer ülkelere göre miktar olarak çok az tüketilmesine rağmen, dünyanın belki de en yüksek fiyatlarının geçerli olması nedeniyle et ve balık için yapılan harcamalar ise gıda harcamalarının yüzde 24,3’ünü oluşturuyor. Süt, peynir, tereyağı ve diğer süt ürünleri ile yumurtanın gıda harcamaları içerisindeki payı ise yüzde 18’i buluyor. Türkiye’de gıda için harcanan her 100 liranın 5,3 lirası tereyağı dışındaki yağlara,8,2 lirası meyveye, 13,3 lirası sebzeye 1,5 lirası bakliyata, 10,7 lirası ise diğer gıda ürünlerine ayrılıyor.

Bu arada TÜİK’in araştırmalarına göre yoksullar gıda harcamalarının büyük bölümünü ekmek, tahıl ve sebzeye ayırırken, zenginlerin gıda harcamalarının büyük bölümünü et balık ve deniz ürünleri meydana getiriyor.

Türkiye’de başta hayvancılık olmak üzere tarım sektörünün üretimindeki artışın, talep artışının gerisinde kalması, üreticiyle tüketici arasındaki zincirde yer alan aracıların yüksek kar oranları ve diğer nedenlerle gıda fiyatlarında yaşanan yükselişten en büyük zararı, gelirinin büyük bölümünü gıdaya ayırmak zorunda olan yoksul kesimler görüyor.

 

GIDA FİYATLARINDAKİ DEĞİŞİM (Nisan 2018)

 

Bir Önceki Aya Göre (%)

Son Dört Aylık (%)

Son Sekiz Aylık (%)

Ekmek, un, bulgur, makarna v.b.

0,56

12,07

12,88

Et-Balık

8,59

4,08

-0,35

Süt, süt ürünleri, yumurta

0,36

7,17

17,74

Yağ

1,97

3,00

5,45

Meyve

15,23

53,46

41,53

Sebze

-11,09

-10,18

31,77

Bakliyat

0,55

-8,60

-1,26

Diğer

3,72

5,96

17,52

Ortalama

2,55

8,04

15,99

 

            Nisanda ekmek, un, bulgur, pirinç, makarna fiyatlarında bir önceki aya göre makarna ve şehriye fiyatlarındaki artışın etkisiyle yüzde 0,56 oranında artış yaşandı. Ekmek fiyatlarına, gramajı düşürülerek hem bu yıl ocak ayında hem de şubat ayında önemli oranda zam yapılmıştı. Bu zamların da etkisiyle vatandaşların yılın ilk dört aylık döneminde ekmek, un, bulgur ve pirinç için ödemesi gereken aylık tutar geçen yıl aralık ayındaki düzeyine göre yüzde 12,07 gibi oldukça yüksek bir oranda artış gösterdi.

Bir süredir et ithalatı yapılarak fiyatları kontrol altına alınmaya çalışılan et-balık harcamalarında nisanda yüzde 8,59 gibi oldukça yüksek oranlı bir artış kaydedildi. Bu artışta da özellikle dana ve koyun eti fiyatlarında artış belirleyici oldu. Nisanda daha eti fiyatları yüzde 6,7, koyun eti fiyatları da yüzde 1,4 oranında  artış gösterdi.

Nisan ayında süt ve süt ürünleri ile yumurta harcamalarında ise yüzde 0,36 oranında yükseliş gözlendi. Bu grupta fiyat artışında beyaz peynir ve yoğurt fiyatlarındaki artış belirleyici oldu.

Nisanda katı ve sıvı yağ fiyatları yüzde 1,97 oranında arttı. Meyve harcamaları yüzde 15,23 oranında yükselirken, sebze harcamaları ise yüzde 11,09  oranında düşüş gözlendi.  Bakliyat fiyatları yüzde 0,55 oranında,  diğer gıda fiyatlarında da yüzde 3,72 oranında artış oldu.

2018’İN İLK DÖRT AYI

Araştırmaya göre 2018 yılının ilk dört ayında gıda harcamalarında yaşanan toplam artış ise yüzde 8,04’e ulaştı. Bu dönemde ekmek, un, bulgur, makarna harcamaları yüzde 12,07 oranında artış kaydetti.  Et-balık fiyatları yüzde 4,08 oranında artarken, süt ve süt grubu ürünlerin fiyatlarında yüzde 7,17,  yağ fiyatlarında yüzde 3, meyve fiyatlarında yüzde 53,46 artış gözlendi. Sebze fiyatlarında yüzde 10,18 oranında, bakliyat fiyatlarında yüzde 8,6 oranında azalış yaşandı.  Son dört ayda diğer gıda maddelerinin fiyatlarında ise ortalama yüzde 5,96 oranında artış oldu.

SON YEDİ AY

Araştırmanın yapılmaya başlandığı Eylül 2017 ile Nisan 2018 aylarını kapsayan son yedi aylık dönemde ise gıda harcamalarında ortalama yüzde 15,99 oranında artış gözlendi.

Bu dönemde ekmek, un, bulgur, makarna ve benzerlerinin fiyatlarında yüzde 12,88 oranında artış yaşandı. Et-balık fiyatlarında yüzde 0,35 oranında azalış gözlenirken, süt ve süt ürünleri ile yumurta fiyatları yüzde 17,74 oranında artış gösterdi.  Son yedi ayda katı ve sıvı yağ fiyatları yüzde 5,45 oranında arttı. Meyve fiyatları yüzde 41,53 oranında sebze fiyatları ise yüzde 31,77 oranında artış kaydetti.  Bakliyat fiyatları yüzde 1,26 oranında azalırken diğer gıda fiyatları ise yüzde 17,25 oranında artış gösterdi. 

BİRLEŞİK KAMU-İŞ 

MERKEZ YÖNETİM KURULU