NEDEN KADIN KOMİTESİ?

NEDEN KADIN KOMİTESİ?

 NEDEN KADIN KOMİTESİ?

            Günümüzde çalışma yaşamı içerisinde olan kadının sömürüye karşı mücadele etmelerinin gerekliliğini bilince çıkardığı pek fazla söylenemez. O yüzden de Kadınlarımızın sendikal örgütlenme içerisinde gerektiği oranda olmadıkları, yönetimlerde yeterince yer almadıkları açıktır.

            Birleşik Kamu İş mücadelesi ve örgütlenmesinde de kadınların sayısına baktığımızda aynı sorunu yaşamakta olduğumuzu görürüz. Kamu çalışanlarının içinde örgütlü ve aktif mücadele eden kadın emekçilerin sayısı işçi sendikalarına göre oldukça fazla olmasına rağmen yeterli değildir. Kadın emekçiler sayıca bu kadar yoğun oldukları bir alanla ilgili sendikalarda bile eğer yeterli derecede yer almıyorlarsa bu sadece kadın sorununun vahametini göstermektedir.

            Kadın sorunu sendikalarda kadınların yönetime gelebilmesi için kotalar koyarak çözülemez. Evle-iş arasında, eşiyle-çocuğu arasında sıkışmış kalmış kadına daha bunlarla baş edebilmenin yolu ve metodu anlatılmadan, “hadi gel sana kota veriyorum, sendika yönetiminde görev al” demek ne kadar gerçekçi?

            Eğer bugün kadınlar yeterince sendika yönetimlerinde yer almıyorsa, yeterince mücadelenin içerisine giremiyorsa bunun en önemli nedeni, insanın insanı sömürdüğü kapitalist sistemde iki kat sömürüye tabi tutulmalarıdır, birincisi çalışıyor (işçi-memur) oldukları için, ikincisi de cinsiyetlerinden dolayıdır. Çifte sömürüye tabi tutulan kamu emekçisi kadınların iş yaşamında en çok karşılaştığı sorunlar kısaca şunlardır;

 

1-      Nitelik gerektiren işlerde kadın-erkek ayrımı çok belirgindir, çok az sayıda kadın çalışan yönetim kadrolarına getiriliyor, terfi ve atamalarda kadın çalışanların hakları daha fazla gasp ediliyor,

2-      Evlilik, hamilelik, çocuk gibi en doğal haklarını kullanırken sorunlar yaşıyor.

3-      Ücretli doğum izninin süresi çok az. Yoksulluk sınırının altında hayatlarını sürdürmeye çalışan kamu emekçilerinin ücretsiz doğum iznini ise kullanması neredeyse imkansız. Bu izni çok az kadın üyemiz kullanabilmektedir.

4-      Kadınlar kendilerini ispat edebilmek için erkek arkadaşlarına oranla daha çok çalışmak zorunda kalıyor. Bütün gün işte yorulan kadınların eve gittiğinde de sorumluğu devam ettiğinden erkek arkadaşına oranla ne kadar verimli olacağı ortadadır. Ya da ne kadar yıpranıp sömürüleceği.

 

Bu yüzden de Kadın üyelerimizi, sendikal mücadele içerisine çekerek, kadın sömürüsüne

 karşı mücadele etmelerinin gerekliliğini bilinçlerine çıkarmamız gerekmektedir.

 

Sendikalarda Kadın Örgütlenmesine İlişkin Öneriler

1-      Sendikalar, ilk önce sendika üyesi kadınlardan başlamak üzere, diğer çalışan kadınların sendikal çalışmalara en etkin bir biçimde katılmalarını sağlayacak, kadının kendi sorununa sahip çıkmasının gerekliliğini bilince çıkarmasına yardımcı olacak politikalar oluşturmalıdır.

2-      Kitle bağımız çok kopuk olduğundan; öncelikle işyerlerine yönelik çalışmalar yapılmalıdır. Düzenli aralıklarla işyerlerinde kadınlara yönelik toplantılar düzenlenmeli, bu toplantılara tüm kadın çalışanların en üst düzeyde katılımları sağlanmalıdır. Toplantılar kadınların kendilerini özgürce ifade edebilecekleri, sorunlarını tartışabilecekleri ve çözüm önerileri üretebilecekleri bir şekilde düzenlenmelidir.

3-      Her şube kendi bünyesinde gönüllülük temelinde kadın ve erkek üyelerden oluşan Kadın Komiteleri oluşturmalı, var olan komitelerin de işlerliğini sağlamalıdır.

4-      Sendikalar kendi aralarında zaman zaman bir araya gelerek kadınlara yönelik ortak çalışmalar yapmalı, ortak oluşturulacak komiteler tarafından işyeri ziyaretleri düzenlenmelidir. Yapılan çalışmalar sadece kendini tatmin toplantılarıyla sınırlı kalmamalıdır.

5-      Kadın Komitesi düzenli olarak öncelikle kendi içinde eğitim çalışmaları yapmalıdır. Ayrıca üyelerine ve işyerlerine yönelik eğitim çalışmaları da yapmalıdır. Bu eğitim çalışmaları sonucunda kadın emekçilerin diğer taleplerinin yanı sıra, kadın olmaktan kaynaklanan sorunları ile çözümlerini bilince çıkarmalarının ve sendikal mücadelede aktif bir biçimde yer almalarının sağlanması hedeflenmelidir.

6-      Kadın emekçilerin sendikalarda gerektiği kadar çalışamamalarının en önemli nedenlerinden birisi de kreş sorunudur. Çocuk bakımını tamamen kadının üstlenmesi, sendikal çalışmalara yeterli zaman ayıramamasına yol açmaktadır. Bunun içinde sendikalar çözüm önerileri üretebilmelidir. Ayrıca tüm şubelerimiz birer çocuk oyun odası açarak kadın üyelerimizin sendikaya çocukları ile gelmelerini sağlamalıdır.

7-      Kadın sorunlarına yönelik belirli aralıklarla bülten, afiş, bildiri vb. hazırlanmalıdır.

8-      Sendika yayın organlarında, kadın sorunlarına sürekli ve düzenli olarak yer verilmelidir.

9-      TİS’lerde kadın üyelerin kadın olmaktan kaynaklı karşılaştıkları sorunların giderilmesi ile ilgili bölümler olmalıdır (fiziki durumlarına uygun işlerde çalıştırılması, annelik görevini yerine getirebilmesi için çocuk emzirme odası ve kreş açılması vb.) Ayrıca ücretli doğum izinlerinin artırılması için gereken girişimlerin yapılması gerekmektedir.

10-  Erkek üyelerimizin de kadın sorununa ve çözüme yönelik bilinçlendirme çalışmalar yapılmalıdır.

 

Bütün bu sorunların yanı sıra, Sendikalarımız;

 

 1. Eşit işe eşit ücret,
 2. Grevli Toplusözleşmeli  sendikal hak ve özgürlüklerimizi kullanma,
 3. Eğitim ve sağlığa ayrılan payın yükseltilmesi,
 4. Kadınlara yönelik sosyal, siyasal ve kültürel alandaki ayrımcılığın kaldırılması,
 5. Kamusal ve özel alanda kadına yönelik şiddetin son bulması,
 6. Kadınlara yönelik tüm ayrımcılığın kaldırılması,
 7. Gündüz bakımevlerinin ve kreşlerin açılması,
 8.  12 ay ücretli doğum izin hakkının verilmesi,
 9. Çalışma yaşamındaki cinsiyetçi bakışın değişmesi, terfi ve atamalarda eşitlikçi davranılması,
 10.  Kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde ücretli izinli sayılması,
 11. Çalışma yaşamının demokratikleşmesi ve kadınların yetki ve karar mekanizmalarında yer alması, için mücadele etmelidir.

Biz yukarıdaki bu talepler için mücadele edilmesini İSTİYORUZ…!

Evet İSTİYORUZ…! Ama bu kadar değil… İsteklerimizin hayat bulması için mücadelede ÖZNE olacağız… Öğrendiklerimizi, sessizliğimizi boğacak güçte haykırmak için,  8 Mart 1857 yılında verilen mücadelede olduğu gibi en ön saflarda yerimizi almalıyız. Kadın, erkek demeden hep birlikte mücadele etmeliyiz. Kadınların kurtuluşunun, işçi sınıfı ile birlikte yürüteceğimiz sınıf mücadelesi ile mümkün olduğunu biliyoruz. O yüzden de Kadın Komitesi ve kadın sorunu ile ilgili yapacağımız tüm çalışmalarımızı erkek arkadaşlarımız ile birlikte yürütmemiz gerektiğine inanıyoruz.

 

BU SESİ ÇOĞALTMAK UMUDUYLA HEPİNİZİ YÜREKTEN SELAMLIYORUZ.

KADIN ERKEK EL ELE ÖRGÜTLÜ MÜCADELEYE!

YAŞASIN ÖRGÜTLÜ MÜCADELEMİZ!

 

Bu nedenle Birleşik Kamu-İş Kadın Komitesi Yönetmeliği ve Neden Kadın Komitesi hazırlandı.

Birleşik Kamu-İş Kadın Komitesi Yönetmeliğin İçin Tıklayın.

Neden Kadın Komitesi İçin Tıklayın. 

Sendika Genel Merkezlerine Kadın Komitesi Yönetmeliği Üstü Yazısı İçin Tıklayın.

Birleşik Kamu-İş İl Temsilciliklerine Kadın Komitesi Yönetmeliği Üstü Yazısı İçin Tıklayın.