Nöbet Görevini Yerine Getiren Öğretmenlere Ücretleri Verilmelidir

Nöbet Görevini Yerine Getiren Öğretmenlere Ücretleri Verilmelidir

Eğitim- İş, öğretmenlerin hak ve çıkarlarını korumak için yürüttüğü mücadelesini kararlılıkla sürdürmeye devam ediyor.

Eğitim İş’in yürüttüğü mücadeleyi desteklemek amacıyla Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Genel BaşkanıHasan Kütük, Yönetim Kurulu üyeleri Genel Mali Sekreter Ali Taştan, Genel Örgütlenme Sekreteri Barış Düdü, Genel Eğitim ve Basın Yayın Sekreteri Semra Pektopal, Genel Sosyal Dış İlişkiler ve ARGE SekreteriMustafa Yılmaz katılarak destek verdiler.

“NÖBET GÖREVİ ÜCRETLENDİRİLMELİDİR”

Eğitim- İş Genel Sekreteri Mehmet Altıntop, “Eğitim-İş, üyelerinin ve işkolu çalışanlarının mevcut hak ve çıkarlarını korumak ve yeni haklar kazanmak bilinciyle, okullarda öğretmenler tarafından yerine getirilen Nöbet Görevini 2012 yılının Şubat ayında gündeme taşıdı” dedi.

Nöbet görevinin açık bir angarya olduğunu belirten Altıntop, nöbet görevini öğretmenlerin yerine getirmesinin ve nöbet görevinin yasal dayanaktan yoksun olduğunu ifade etti.

Yasal dayanaktan yoksun nöbet görevlerinin yasal zemine kavuşturulmasını ve öğretmenlerin yetkileri ile sorumluluklarının çerçevesinde belirlenmesi gerektiğinin altını çizen Altıntop, öğretmenler için taleplerini şöyle sıraladı: “Angarya niteliğindeki nöbet görevi ücretlendirilmelidir. Nöbette geçen süreler öğretmenlerin norm hesaplamalarında dikkate alınmalıdır. Okullarda öğretmenlere verilen nöbetlerin sayısı ve nöbet yeri tespitinin okul müdürlerince hiçbir somut kurala bağlı olmaksızın belirlenmesi uygulamasına son verilmelidir.”