ÖZGÜR BİR TOPLU SÖZLEŞME İÇİN NE MASAYI NE KAMU HAKEM HEYETİNİ TANIYORUZ!

ÖZGÜR BİR TOPLU SÖZLEŞME İÇİN NE MASAYI NE KAMU HAKEM HEYETİNİ TANIYORUZ!


Kamu emekçileri adına Hükümetle TİS görüşmelerini yapacak olan üç konfederasyona; Memur-Sen’e, Türkiye Kamu-Sen’e ve KESK’e, 1 Ağustos öncesinde ve sonrasında toplu sözleşme ve masa adaletli değildir ve bu masayı tanımıyoruz çağrısı yapmıştık. 

2019 5. Dönem 2020-2021 Sözde Toplu Sözleşme görüşmelerinin bir tiyatro gösterisi olduğunu kamu emekçilerine göstererek, Sözde Toplu Sözleşme görüşmelerinin; ekonomik krize, enflasyona, büyüme rakamlarına ve gerçekçi ülke koşullarına göre belirlenmediğini teşhir ettik.

Hükümet ve yandaş konfederasyon arasında yapılacak olan “danışıklı görüşmelerden” kamu emekçileri adına herhangi bir kazanım çıkmasını zaten beklemiyorduk. Zira ortada ne gerçek bir Toplu İş Sözleşmesi görüşmesi ne de toplu pazarlık masası bulunmaktaydı.

AKP iktidarının, ilk teklifini revize ederek 2020 yılı için yüzde 4+4, 2021 için ise yüzde 3+3 zam teklifi etmesi kabul edilecek gibi değildi öyle de sonuçlandı. Hükümetin kamu emekçilerine sunduğu ancak TİS’i imzalama yetkisi olan sözde konfederasyonun bu zammı kabul etmemesi doğru olandı.

Masada uzlaşılmaması nedeniyle hükümetin 3 milyon kamu emekçisi ve 2 milyon emeklisini, ilgilendiren, 2020- 2021 yıllarını kapsayacak olan 5. Dönem Toplu Sözleşmesinde süre 20 Ağustos’ta doldu.

Kamu emekçilerinin zam pazarlığında hükümet ile sözde konfederasyon anlaşamadığı için Kamu Görevlileri Hakem Kurulu devreye girdi.  Memur zammını belirleyecek olan Hakem Heyeti’nin de sağlıklı oluşmaması nedeniyle bir sonuç alınamayacaktır. Hakem Heyeti’nin, kamu emekçilerinin zammını en geç 28 Ağustos 2019 Çarşamba günü açıklaması beklenmektedir.

Kamu emekçilerinin, sözde toplu sözleşme müzakerelerinin süresinin 30 günle sınırlandırılması, kurul kararlarının kesin olması ve zaman baskısı özgür bir toplu pazarlığı engellemektedir. Bu masa ve tüm kamu emekçilerinin elini kolunu bağlamakta bu nedenle hiçbir müdahaleye izin vermemektedir.

Kamu emekçilerinin ekonomik, sosyal ve özlük hakları konusundaki taleplerini ve çözüm önerilerinin dikkate alınmadığı bir toplu sözleşme düzeni gerçekçi olamaz.

Kamu emekçilerine dayatılan Sözde Toplu İş Sözleşme düzeni ve Hakem Heyeti tam bir kurmaca ve aldatmaca olduğunu bir kez daha söylüyoruz.

4688 sayılı yasanın özgür toplu pazarlık sistemini engelleyen toplu sözleşme masasının üçlü mekanizması ve Hakem Heyeti değiştirilmelidir. Kamu emekçilerinin toplu sözleşme sisteminde evrensel normlara uymayan mevzuat değişikliği yapılmalıdır.

Ülkenin gerçeklerini dikkate alındığı kamu emekçilerini gözeten ve alın terinin hakkını veren bir toplu sözleşme masası ve Hakem Heyeti, tüm kamu emekçilerine kazandıracaktır.

Tüm kamu emekçileriyle dalga geçilen teklife karşı kamu emekçilerini ortak mücadele yürütmeye, sözde konfederasyonun daha kararlı ve mücadeleci bir tutum almasını bekliyoruz.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak, TİS masada bitmedi ve Kamu Hakem Heyeti’nin kararını beklemeden tüm konfederasyonlara ve kamu emekçilerine genel direniş çağrısında bulunuyoruz. 

BİRLEŞİK KAMU-İŞ

MERKEZ YÖNETİM KURULU