Olağanüstü Başkanlar Kurulumuz Toplanıyor

Olağanüstü Başkanlar Kurulumuz Toplanıyor

Sayı:2014/02- 48                                                                                                                             19.06.2014

Konu: Başkanlar Kurulu Toplantısı hk.

                                  

SENDİKA GENEL MERKEZLERİNE

             Ülke gündemi, Ortadoğu’da yaşanan terör eylemleri ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile meşgulken, TBMM gündeminde başta ücretli çalışanlar olmak üzere tüm yurttaşlarımızı ilgilendiren çeşitli yasa tasarı ve teklifleri görüşülmektedir.

Yargı paketi, çalışma yaşamına ilişkin torba yasa tasarısı ve bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin yasa teklifi vb. düzenlemeleri içeren bu tasarı ve teklifler yasalaşırsa; kimi göstermelik iyileştirmelere rağmen, çalışma yaşamını kölelik düzenine çevirecek ve ne yazık ki hukuka aykırı işlemlerin yargı mercilerinde iptal edilmesi durumunda bile sonuç alınamayacaktır.

Diğer yandan Ülkemizin yakın geleceğini ilgilendiren bir Cumhurbaşkanlığı seçimi yaşanacaktır. Bu seçimde her ne kadar birer yurttaş olarak üyelerimiz diledikleri gibi oy kullanacak olsalar da, bir emek örgütü olmanın ve sınıf mücadelesi içinde bulunmanın sorumluluğu gereği, bu konuda da örgütsel olarak duruşumuzun netleştirilmesi ve kamuoyuna açıklanması gerekmektedir.

Bu nedenle yukarıda yer alan konular başta olmak üzere, aşağıdaki gündemi görüşmek üzere Konfederasyon Başkanlar Kurulumuz 22 Haziran 2014 Pazar günü saat 11:00’de olağanüstü olarak toplanacaktır. Tüzüğümüzün ilgili maddesine uygun olarak ilgililerin katılımını önemle rica ederiz.

 

 

Orhan YILDIRIM                                                                                       İsmail TUTOĞLU

Genel Sekreter                                                                                             Genel Başkan

 

GÜNDEM:

1-      Karşılıklı bilgilendirme.

2-      Gündemdeki Yasa Tasarı ve Tekliflerinin ve bunlara karşı yapılacak etkinliklerin görüşülüp karara bağlanması.

3-      Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin sürecin görüşülmesi.

4-      Dilek ve temenniler.

 

 

 DAĞITIM:

Sendika Genel Merkezlerine