Onlar, “Tam bağımsız Türkiye!” ve emek mücadelesi için savaştılar

Onlar, “Tam bağımsız Türkiye!” ve emek mücadelesi için savaştılar

Deniz GezmişYusuf Arslan ve Hüseyin İnan, doğanın bize sunduğu en güzel ay olan 6 Mayıs 1972 günü sabahında idam sehpasına gönderildi.

Onların tek suçu anti-emperyalist olmaları, “Tam bağımsız Türkiye!” ve sınıfsız sömürüsüz güzel bir dünya özlemiydi; bu özlem için mücadelede kararlı olmalarıydı. Bu kararlılık ise anti-emperyalist bilinçte olmalarından kaynaklanıyordu.

“Tam bağımsız Türkiye!” şiarının eksenine emekçiyi, emeğin mücadelesini koymuşlardı. Bu şiara önderlik edecek ve bunu gerçekleştirecek tek gücün emekçiler olduğunu biliyorlardı.

Deniz Gezmiş, sehpaya çıkmadan önce babasına yazdığı mektubun ilk satırlarında “İnsanlar doğar, büyür, yaşar, ölürler. Önemli olan çok yaşamak değil, yaşadığı süre içinde fazla şeyler yapabilmektir.” diye yazmıştı.

1969′da “Samsun’dan Ankara’ya Mustafa Kemal Yürüyüşü”nü düzenleyen Deniz Gezmiş’in açtığı yolda tam 30 yıl sonra Şubat 2012 yılında biz de “Ülkemiz, geleceğimiz ve emeğimiz için Samsun’dan Ankara’ya” yürüyüşü düzenledik.

Birleşik Kamu İş olarak bizler, Onların yaşamlarını yok eden anlayışların bugün de ülke yönetiminde söz sahibi olduklarını, ülke politikalarını yönlendirmeye çalıştıklarını biliyoruz.

Ülkemiz emperyalizmin kıskacında hızla bir “Ortadoğu savaşları” karanlık tüneline yuvarlanırken, emekçiler etnik, dinsel konumlarına göre ayrıştırılıp kimlik(ler) ekseninde düşman kılınıp ülke parçalanmak istenirken Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının anısı, bizleri, daha bilinçli hareket etmeye yönlendirmektedir.

Onları aynı anti-emperyalist bilinçle selamlıyor, onurları onurumuzdur diyoruz.

 

BİRLEŞİK KAMU-İŞ