Panelimizde neler konuşuldu?

Panelimizde neler konuşuldu?

Ankara’da Türk Hukuk Kurumu Salonu’nda “Gezi Parkı direnişi, demokrasi ve katılım” başlığıyla düzenlediğimiz panelimiz büyük bir başarıyla gerçekleşti.

Uşak milletvekili, Dilek Akagün Yılmaz, Gazeteci Beril Çuhadaroğlu, Yazar/Eski Dev-Genç Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, Gazeteci Işık Kansu, Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Genel Başkanı İsmail Tutoğlu, Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezi Başkanı Mehdi Bektaş’ın konuşmacı olarak katıldığı ve Ulaşım-İş Genel Başkanı Adem Çalışkan’ın yönettiği panelimiz hem dinleyiciler, hem katılımcılar açısından yararlı oldu.

Uşak milletvekili, Dilek Akagün Yılmaz, özetle “Meclisteki partilerin bu eylemdeki halkla ve gençlikle ilişki kuramamasının tek nedeninin 12 Eylül’le yasalaşan, parti liderinin delegelerden milletvekillerine dek tüm partide tek adam olarak belirleyici olmasıdır. Bunu yerelden tüm delege seçimlerinden demokratik bir katılımla aşmayı gerçekleştirebilirsek yolumuz açılır.” dedi.

Mehmet Ali Yılmaz ise 1950′lerden alarak günümüze dek gençlik hareketlerinin temel dinamiklerini, tarihçesini verdi. “Tarihsel olarak olaylara bakamazsak eksik bakmış oluruz” diyen Yılmaz, “Gezi parkı derenişinde ortaya çıkan bu 1 aylık direniş eylemlerinin 1960 ve 70 gençliğiyle anti emperyalizm ve anti gericilik temelinde benzer olduğu”nu vurguladı.

Işık Kansu, “Bugün ülkeyi yöneten kadroların ‘Milli Türk Talebe Birliği’ kökenli olduğu”nu söyleyerek o dönemde bu derneğin yöneticilerini tek tek sayarak şimdi bu isimlerin hükümet üyeleri olduklarını vurguladı. “Biz ilericiler, Kemalistler, solcular ben beni bileli hep omuzlarımızda tabut taşıdık; bize hep ölüm düştü, vurulduk, yok edildik, sürüldük; bu islamcılar hep kollandı, beslendi; bugünler içinmiş” dedi.

Genç gazeteci Beril Çuhadaroğlu ise gençlerin öncülüğündeki bu halk eylemlerinin tüm sorumlusunun iktidar olduğu kadar 10 yıldır muhalefet etmeyi başaramayan muhalefet partilerinin de olduğunu vurgulayarak, eylemleri başından sonuna kadar gazeteci olarak izlediğini ve gençlerin demokratik taleplerinin yanında ekonomik taleplerinin de olduğunu, özellikle yoksul mahallelerden gelen gençlerin işsizlik ve gelecek kaygısı içinde bu eylemlere katıldığına tanık olduğunu anlattı.

Mehdi Bektaş ise, “Gençlerin başlattığı bu halk hareketinintemelde yoksulları kapsadığını ve genç işsizler ordusunun da katıldığı”nı vurgulayarak, “Siyasal partilerimizin bir ideolojilerinin olmaması her sorunun nedenidir” dedi.

Genel Başkanımız İsmail Tutoğlu ise, “Bu Konfederasyonu kurarken ne kadar haklı olduğumuzu eylemdeki gençleri görünce daha iyi anladık” dedi. “Emekçi konfederasyonları içinde bu eylemlere başından beri net bir biçimde üyelerinin katılmasını isteyen ve katılan tek konfederasyon biziz. İlk gün Kızılay’da yaralanan arkadaşımız burada, Veli Demir’e beş metreden gaz kurşunu sıkıldı, yaralandı” dedi.

Panelimiz, ikinci bölümünde soru yanıt biçiminde gece 11′e dek sürdü.

(Konuşmaların tam metni ileride yayınlanacaktır.)

 

BİRLEŞİK KAMU İŞ