REFERANDUMUN İPTALİ İÇİN YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA SUÇ DUYURUSU YAPTIK VE ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVURUDA BULUNDUK

REFERANDUMUN İPTALİ İÇİN YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA SUÇ DUYURUSU YAPTIK VE ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVURUDA BULUNDUK

Konfederasyonumuz Birleşik Kamu-İş, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı ve üyeleri hakkında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu ve Anayasa oylamasının iptali için Anayasa Mahkemesine başvuruda bulundu.

16 Nisan 2017 referandum sürecinde Yüksek Seçim Kurulu(YSK)’nun mühürsüz zarf ve pusulaları geçerli sayan kanunsuz kararına karşı Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Hasan Kütük, Genel Sekreteri Mücahit Dede, Eğitim-İş Genel Başkanı Mehmet Balık, Tüm Yerel-Sen Genel Başkanı Cengiz Gülebay, Büro-İş Genel Başkanı Haydar Şahindokuyucu, Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Zekiye Bacaksız, Ulaşım-İş Genel Başkanı Adem Çalışkan bağlı sendikaların MYK üyeleri, Şube Başkanları, Pir Sultan Abdal 2 Temmuz Kültür ve Eğitim Vakfı Genel Başkanı Murtaza Demir, Turizm Çalışanları Genel Başkanı Seyfettin Baş Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı önünde bir araya geldi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı önünde Birleşik Kamu-İş Üyeleri, “Ulusal Egemenliğimiz Mühürsüz İradeye Teslim Edilemez” pankart açıp sık sık, “ Susma Haykır İnadına Hayır” sloganları attı. 

Üyeler adına basın açıklaması yapan Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Hasan Kütük, “YSK 2 buçuk milyon geçersiz oyu “geçerli” sayarak bu demokratik iradeyi sakatlayarak toplum vicdanında tarafsızlığını ve saygınlığını yitirmiştir. Bundan sonra yapılacak seçimlerde yurttaşlarımızın iradesinin sonuca yansıyacağı konusunda ciddi bir kaygının ve kuşkunun oluşmasına da neden olmuştur” dedi.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı, 16 Nisan 2017 günü halkoylaması sürerken gerçekleştirdiği duyurusu ile " Seçim Kurulu ve sandık kurulu mührü bulunmayan, mühürsüz zarf ve oy pusulalarının geçerli sayılması” kararına tepki gösteren Kütük, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu karar, 298 sayılı SEÇİMLERİN TEMEL HÜKÜMLERİ VE SEÇMEN KÜTÜKLERİ HAKKINDA KANUN'un 98/4 fıkrası ile 101/3 fıkrası EMREDİCİ hükümlerine AÇIKÇA VE TÜMÜYLE AYKIRIDIR.

YSK'nın bu kararı, kendi 15.02.2017 tarih ve 103 karar no. ile yayımladığı genelgesinin 44/d ve 45/A-c bendindeki düzenleyici işlemine karşı AKP'nin YSK'daki temsilcisinin itirazı üzerine verdiği bilinmektedir.

Halkoylaması sürecinde “Hayır” tercihini kullanan ve bunun çalışmasını yapan demokratik kitle örgütleri, siyasi partiler ve meslek örgütleri üzerindeki baskılara ve eşit olmayan koşullara rağmen yurttaşlarımızın tüm yetkileri bir kişide toplayan Anayasa halkoylamasına karşı demokratik parlamenter sistemden yana oy verdiklerini ve demokrasiye sahip çıktıklarını gördük.

YSK 2 buçuk milyon geçersiz oyu “geçerli” sayarak bu demokratik iradeyi sakatlayarak toplum vicdanında tarafsızlığını ve saygınlığını yitirmiştir. Bundan sonra yapılacak seçimlerde yurttaşlarımızın iradesinin sonuca yansıyacağı konusunda ciddi bir kaygının ve kuşkunun oluşmasına da neden olmuştur.

16 Nisan Pazar akşamı YSK Başkanı televizyon ekranlarından kamuoyuna “bu hükümlerin sahte oyu engellemek için düzenlendiğini” açıklayarak, emredici yasal hükümleri yok sayan bir karar vermiştir. Bu durumda YSK’ya sormak lazımdır: “Sahte oyu engellemek için getirildiğini söylediğiniz yasal hükümlerin tersine karar vermeniz, sahte oyun önünü açmaz mı?”

Tüm bu nedenlerle,

1- Tedbir talebimizin kabulüyle YSK'nın 16.04.2017 tarihli "seçim kurulu ve sandık kurulu mührü bulunmayan, mühürsüz zarf ve oy pusulalarının geçerli sayılması" kararının TAM KANUNSUZLUK sebebiyle tedbiren durdurulması;

2- "Hukuk Devleti" ilkesi ve "Hukuk Güvenliği" Hakkı'nı, “Kanunilik” ilkesi ve hakkını, "Hukuki Belirginlik" (Legal Certainty) ilkesi ve hakkının, AİHS EK-1 no.lu protokolün 3. maddesi ile ve Anayasanın 67. maddesinde düzenlenen "Serbest Seçim Hakkı”nın, AİHS 13. md.si ve Anayasanın 36. maddesi ile düzenlenen "Etkili Başvuru Hakkı"nın ve "Hak Arama Hürriyeti"nin ihlal edildiğinin tespiti;

3- İhlallerin giderilmesi için Anayasa Mahkemesince YSK’dan HALKOYLAMASININ YENİLENMESİNİ istemesini Anayasa mahkemesinden talep ediyoruz.

Ve Tam kanunsuzluk haline imza atan YSK başkan ve üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz!

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.” 

Görüntüleri İzlemek İçin Tıklayın

Basın Açıklaması

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı