Siyasi Partilere ve Milletvekillerine Çağrımızdır

Siyasi Partilere ve Milletvekillerine Çağrımızdır

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak, TBMM’deki bütün partilere ve milletvekillerine sesleniyoruz:

Kırmızı Çizgileriniz;

Seçim meydanlarında emekçilere ve halkımıza verdiğiniz sözleriniz olsun!

Ülkemiz ve geleceğimiz adına olağanüstü ve kaygı verici gelişmelerin yaşandığı bir süreçte yapılan 7 Haziran 2015 Genel seçimlerinde AKP’nin 13 yıllık tek parti iktidarına halkımız demokratik ve özgür iradesiyle son vermiştir.  Toplumun bütün kesimlerinin kısmen nefes almasını sağlayan bu sonuç ülkemizde daha özgürlükçü bir sürecin başlayacağına ilişkin umutları da artırmıştır.

Hükümeti kurma görevinin Cumhurbaşkanı tarafından verilmesi ve siyasi partilerimiz arasındaki hükümeti kurma görüşmelerinin başlaması nedeniyle Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak; 7 Haziran 2015 seçimleri öncesinde seçim bildirgelerinde ve meydanlarda vermiş oldukları sözleri yerine getirmeleri için Meclis’teki siyasi partilerin ve milletvekillerinin toplumsal sorumluluk duygusu içerisinde hareket etmelerini ve karar vermelerini bekliyoruz. 

Halkımız ve kamu emekçileri adına da bunun takipçisi olacağımızın bilinmesinin istiyoruz.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak; Halkımız ve kamu emekçileri adına taleplerimiz şunlardır:

-Grev ve toplu sözleşme hakkının ayrılmaz bir bütün olduğunu, grev hakkı içermeyen bir toplu sözleşmenin ise işlevsiz olacağını düşünüyoruz. Toplumsal ve nitelikli bir kamu hizmeti, mutlu ve huzurlu bir çalışma yaşamı, insanca onurlu bir yaşam için “grevli toplu sözleşmeli”, asgari İLO normlarında Kamu Emekçileri Sendikaları Kanunun çıkarılmasını,

- Demokratik parlamenter sistemin vazgeçilmezi olan kuvvetler ayrılığı ilkesinin yaşama geçirilmesini ve uygulanmasını,

-Ülkemizi otoriter bir yapıya ve tek adamlığa sürükleyen Başkanlık Sistemi tartışmalarının gündemden çıkarılarak Cumhurbaşkanı’nın Anayasal sınırlarına çekilmesini ve parlamenter sistemin güçlendirilmesini,

-Kaçak Saray’ın boşaltılarak kamuya devredilmesini,

-Eğitim, sağlık, sosyal güvenlik, yargı ve çalışma yaşamındaki tahribatların giderilmesini,

-Ülkemizde bağımsız ve özerk çalışan kurumların üzerindeki iktidar baskısının sona erdirilmesini,

-Başta 17/25 Aralık olmak üzere yolsuzlukların soruşturulmasını, yolsuzluklarla mücadele edilmesini ve dört eski bakanın yüce divana gönderilmesini,

-Demokratik ve çağdaş hiçbir yönetim modelinde örneği olmayan yüzde 10 seçim barajını kaldırılmasını veya düşürülmesini,

-Esnek, güvencesiz, düşük ücretli, kölelik sistemini aratmayan taşeronlaştırmaya son verilerek çalışanların kadrolu çalışmalarının sağlanmasını

-Çalışma yaşamındaki vergi adaletsizliğini ortadan kaldıracak gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasını,

-Asgari ücretli, emekliler ve bütün emekçilere seçim öncesi verilen sözlerin yerine getirilmesini,

-Kamu emekçileri ve emekliler için yaşamsal önem taşıyan 3600 ek göstergenin uygulanmasını sağlayacak olan yasal düzenlemenin yapılmasını,

-Demokrasinin ve özgürlüklerin önündeki en büyük engeli oluşturan İç Güvenlik Yasası, Bütünşehir Yasası, İnternet Yasası, Milli İstihbarat Teşkilatı, Ceza Muhakemesi Kanunu ve diğer anti demokratik yasaların değiştirilmesini veya kaldırılmasını talep ediyoruz.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak; çağdaş, laik, demokratik bir Türkiye’de bütün yurttaşlarımızın insanca ve kardeşçe onurlu bir yaşam sürdürmesini ve fırsat eşitliğine dayalı toplumsal barışın sağlanmasını istiyoruz.

 

            Basına ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.                       

 

BİRLEŞİK KAMU-İŞ 

MERKEZ YÖNETİM KURULU