TEZ-KOOP-İŞ SENDİKASI İLE KONFEDERASYONUMUZ ARASINDA TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI.

TEZ-KOOP-İŞ SENDİKASI İLE KONFEDERASYONUMUZ ARASINDA TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI.

Konfederasyonumuz çalışanlarını kapsayan ve TEZ-KOOP-İŞ Sendikası ile BİRLEŞİK KAMU-İŞ KONFEDERASYONU arasında akdedilecek toplu iş sözleşmesi görüşmeleri başladı. 

 

Bir süre önce Konfederasyonumuz çalışanlarının üyesi olduğu TEZ-KOOP-İŞ Sendikası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yetki alması üzerine Konfederasyonumuzu toplu sözleşmeye davet etmiş ve bu doğrultuda bir sözleşme taslağı sunmuştu. 01.01.2013 tarihinden geçerli olacak ve iki yılı kapsayacak toplu sözleşme görüşmelerinin ilki geçtiğimiz Cuma günü Konfederasyonumuz merkezinde gerçekleştirildi. 

 

Sunulan teklifte yer alan bir kısım maddelerin görüşülüp kabul edildiği görüşmelere önümüzdeki günlerde devam edilecek.

 

Bütün çalışanların sendikal haklardan yararlanmasını bir ilke olarak savunan Konfederasyonumuz, bu ilkesi doğrultusunda çalışanlarımız içinde en iyi şekilde bir toplu sözleşmenin imzalanması için gayret gösterecektir.