Toplu Sözleşme ve 4688′in iptali için dava açtık!

Toplu Sözleşme ve 4688′in iptali için dava açtık!

Konfederasyon başkanlar kurulunda alınan karar gereği 31 Temmuz 2013 günü Çalışma Bakanlığı önünde yaptığımız basın açıklamasıyla kamuoyu ile paylaştığımız “toplu sözleşme” önerilerimizi ve “4688″i yargıya taşıma kararımızı yerine getirdik.

29 Ağustos 2013 Cuma günü Ankara adliyesine giderek iş mahkemesine dava dilekçemizi sunduk. Çıkışta Genel Başkanımız basına açıklaması yaptı.

 

Basın açıklamasının tam metni:

Saygı değer basın emekçileri, değerli mücadele arkadaşlarım!

Bilindiği üzere AKP hükümeti kamu çalışanlarına toplu sözleşme hakkı veriyoruz diyerek 2010 yılında referandumunda kampanya yürütmüştü. O dönemde bazı konfederasyonlar evet bazıları ise yetmez ama evet demişti.

Birleşik Kamu İş olarak hayır diyen tek konfederasyon idik!

Hayır demekte ne kadar haklı olduğumuz geldiğimiz süreçtenet bir şekilde ortaya çıkmıştır.

2012 de 4688 sayılı yasa düzenlenirken bunun bir toplu sözleşme olmadığını toplu görüşmenin başka bir versiyonu olduğunu söylemiş, Samsun – Ankara yürüyüşü ile haklı itirazımızı dile getirmiştik.

2012 değişikliklerinden sonra üç konfederasyon masaya oturmuş kamu çalışanları adına hiçbir kazanım elde edemeden masadan kalkmışlar, hükümetin dayatmasına boyun eğmişlerdi.

2014-2015 yıllarını kapsayacak sözleşme görüşmeleri 1 Ağustos tarihinde başlamadan önce Birleşik Kamu İş olarak “bu düzen değişmelidir” söylemi ile yola çıkmış, gerekçelerimizi açıkladığımız toplu sözleşme raporumuzu 31 Temmuz 2013′de Çalışma Bakanlığına sunmuş, bu masanın meşru olmadığını, uluslar arası sözleşmelere  ve Anayasamızın 2, 11, 13, 51, 53, 90 ve 153. Maddeleri ile TBMM tarafından usulünce onaylanmış İLO’nun 87. ve 98.  sayılı kararlarına aykırı olduğunu, eğer bu şekilde masaya oturulursa hiçbir kazanım elde edilemeyeceğini belirterek yargıya baş vuracağımızı da kamuoyu ile paylaşmıştık.

Sözümüzü yerine getiriyoruz ve bu gün  toplu sözleşme ile ilgili tespit ve iptal dava dilekçemizle mahkemeye başvuruyoruz.

Artık kararı bağımsız yargı verecektir.

Yaşanan süreçte ne kadar haklı olduğumuz bir kez daha ortaya çıktı. Yandaş konfederasyon ile işbirliği yapan hükümet bayram öncesi apar topar sözleşmeyi imzaladı. Emekçiler, emekliler için yeni bir hayal kırıklığı yaşattılar.

Bugün gelinen noktada AKP iktidarının kamu çalışanına ve emeklilerine vermediği büyümeden elde edilen payı emperyalist savaş için ayırdığı anlaşılmaktadır. Emekçilerden ve emeklilerden esirgenen pay savaşa ayrılmaktadır.

Biz Birleşik Kamu İş olarak Atatürk’ün “Yurtta Barış Dünyada Barış” ilkesinin yaşam bulmasının, “Savaş hayati olmalıdır yaşamsal olmayan savaş cinayettir” sözünün gereği yapılarak uluslar arası sermayenin çıkarları doğrultusunda yapılacak emperyalist savaşa alet olunmamasını istiyoruz.

Biz emekçiler olaraksavaşa gönderecek çocuğumuz yok diyor ülke ekonomisini savaşa harcamak isteyen AKP hükümetini bir kez daha uyarıyoruz.

Emekçiye,emekliye,asgari ücretliye reva görmediğin kaynaklarımızı emperyalist savaşa aktaramazsın. Biran önce savaş çığırtkanlığından ve emperyalizm ile işbirliğinden vaz geç. Vaz geçmezsen başta gezi ruhu olmak üzere tüm emekçiler senin anladığın dilden konuşacaklar savaşa karşı duracaklardır.

 
İSMAİL TUTOĞLU

BİRLEŞİK KAMU İŞ genel başkanı