TÜM BASKILARA KARŞI ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ KUTLU OLSUN

TÜM BASKILARA KARŞI ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ KUTLU OLSUN

Bugün gazetecilere ekonomik ve sosyal haklar sağlayan 212 Sayılı Yasanın kabul tarihi olan 10 Ocak 1961 “Çalışan Gazeteciler Günü” olarak kabul edilmiştir. Bu tarihin üzerinden 57 yıl geçmesine rağmen gazetecilerin mesleki yıpranmadan doğan hakları, iş güvenceleri ortadan kaldırılmış, sendikalaşmalarının önüne engeller konulmuş, işten çıkarmalar artmıştır. 

Basın bir ülkenin çağdaşlaşmasına, aydınlanmasına, vatandaşların bilinçlenmesine, gerçeklerin ortaya çıkarılmasına katkıda bulunan en önemli güçtür. Bu nedenle de siyasal iktidarlar, medyanın bu önemli görevi yapmasını kendileri açısından sakıncalı gördükleri için sürekli medya üzerinde baskı kurmanın yollarını aramışlardır. Özellikle siyasal iktidar döneminde yaratılan yandaş basın aracılığıyla toplumun gerçekleri öğrenmesi engellenmiş hatta iktidarın beğenmediği, kendinden görmediği, muhalif kabul ettiği gazeteciler ve yazarlar topluca işten atılmış veya istifaya zorlanmıştır.

Ülkemizi 16 yıldır yöneten AKP iktidarı medyayı ve gazetecileri hedef almış ve uyguladığı baskı, sindirme, tutuklama, kapatma vb. uygulamalar ile basın ve haber alma özgürlüğünü ortadan kaldırmış ve tamamen kendine bağımlı hale getirmiştir. Toplumu önemli konularda aydınlatmak ve vatandaşların doğru bilgiye ulaşmasını sağlayan yandaş olmayan direnen onurlu basın emekçilerini de bertaraf etmek için hedef göstermiş, açtığı davalar, soruşturmalar, gözaltılar ve tutuklamalar ile susturmak istemiş, daha olmadı, işten attırma tehditleri ile kendine bağlamak istemiştir.

Günümüz itibari ile AKP iktidarı, demokrasi ve özgürlüklerin işlemesinde önemli bir güç olan medyayı ne yazık ki susturmuştur.

Üzülerek belirtmeliyiz ki “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü”, sansür ve tutuklu gazeteciler gününe dönüşmüş durumdadır. Cezaevlerindeki gazeteciler özgürlüğe kavuşamadığı gibi, sürekli yeni davalar açılmaktadır. Çok sayıda basın kurumu kapatıldı, kapatılıyor. Otosansür ve sansür yayılmakta basının doğru, tarafsız ve ilkeli haber verme misyonunu engellenmekte kara tabloda ise 100'ün üzerinde gazeteci ve basın emekçisi tutuklu bulunmaktadır.

Bu vesileyle gazeteciler, AKP iktidarının sansürüne ve baskısına karşı; büyük  önder Atatürk’ün “Gazeteciler, gördüklerini, düşündüklerini, bildiklerini samimiyetle yazmalıdır” sözünü hatırlatıyoruz.  Basının özgür olması ancak demokratik ve özgürlükçü bir anlayışla mümkün olabilir diyoruz.  Basının toplumsal yaşam için taşıdığı önemin daha fazla zarar görmemesi için siyasetin basın üzerindeki baskısının son bulmasına çağrı yapıyoruz.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak; medya üzerindeki tüm baskılara, sindirmeler, kapatmalara rağmen cezaevlerine atılmayı göğüsleyen,  gerçeğin peşinde giden ekonomik ve sosyal sorunlarına karşı yurttaşlara gerçekleri anlatmaktan çekinmeyen cesur kalemlerin “çalışan gazeteciler gününü” kutluyoruz.

BİRLEŞİK KAMU-İŞ

MERKEZ YÖNETİM KURULU