Tüm Emekçilerin Cumhuriyet Bayramını Kutluyoruz

Tüm Emekçilerin Cumhuriyet Bayramını Kutluyoruz

Osmanlı Devleti, hüküm sürdüğü 624 yılda 36 padişah tarafından yönetilmişti. Padişah, şah kral, hakan, imparator, sultan gibi tek kişiye dayalı yönetim biçimine mutlakiyet denir.

Mutlakiyet yönetiminde egemenlik kayıtsız şartsız, tek bir kişidedir.

Cumhuriyet’de padişahlar krallar değil, halkın özgür iradesiyle seçtiği üyelerin oluşturduğu meclisler ülkeyi yönetir.

Bu anlamda her Cumhuriyet insanlığın büyük devrimci mücadeleleri sonucu kurulmuş ve demokrasi rejimiyle de taçlandırılmıştır.

Bugün, dünyayı kendi doymaz çıkarlarına göre yöneten emperyalist ülkeler, ülkemizde ve bölgemizde her türlü oyunu oynamaktadırlar.

91. yıl sonra yeniden krallık, saltanatlık günlerine dönme tehlikesinin olması bile ürkütücüdür.

91. yılında Cumhuriyetimiz zor durumdadır. Bu bilinç ve dikkatle emekçi halkımızın bayramını kutluyoruz.

*

4 Temmuz 1923 günü İsviçre’nin Lozanşehrindeki Lozan Üniversitesi’nde, Türkiye Büyük Millet Meclisi temsilcileri ile batılı ülkelerle Lozan barış Antlaşmasını imzalamıştı. Bu antlaşmayla yeni bir devletin temelleri atılmış fakat devletin yönetim biçimi henüz belirlenmemişti.

Atatürk 28 Ekim akşamı yakın arkadaşlarını Çankaya’da yemeğe çağırmış ve “Yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz,” demişti.

29 Ekim günü Atatürk, milletvekilleri ile görüştükten sonra taslağı hazırlanan “Cumhuriyet” önergesini Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne vermiştir. Meclis önergeyi kabul etmiştir ve böylece Türkiye Devleti’nin yeni yönetimi biçimi Cumhuriyet, yeni ismi “Türkiye Cumhuriyeti Devleti” olarak belirlenmiştir. Atatürk, kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk cumhurbaşkanı olmuştur.

Halk da cumhuriyetin ilanını sevinç ve coşku ile karşılamıştır.

Cumhuriyette, Atatürk’ün de söylediği gibi, egemenlik kayıtsız şartsız ulusundur. Ulus, kendini yönetme yetkisini, kendilerine temsil eden milletvekilleri aracılığı ile kullanır. Cumhuriyet yönetiminde, yurttaşın seçme ve seçilme hakkı vardır. Seçilen temsilciler, yasaları tasarlar ve yöneticileri ulus adına denetler. Ulus, seçimle yöneticileri seçebilir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet’in Onuncu Yıl Kutlamalarının yapıldığı 29 Ekim 1933 tarihinde verdiği 10. Yıl Nutku’nda, bu günü en büyük bayram olarak nitelendirmiştir.

Cumhuriyet Bayramı Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 29 Ekim 1923′te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye’de ve Kuzey Kıbrıs’ta kutlanan bir millî bayramdır.

Cumhuriyet Bayramı’mızın 91. yıldönümünü kutluyoruz.

 

BİRLEŞİK KAMU İŞ