ULAŞIM-İŞ SENDİKASI OLARAK DHMİ İŞYERLERİNDE YAŞANAN PERSONEL SORUNLARINI GENEL MÜDÜR SAYIN ORHAN BİRDAL’LA GÖRÜŞTÜK.

ULAŞIM-İŞ SENDİKASI OLARAK DHMİ İŞYERLERİNDE YAŞANAN PERSONEL SORUNLARINI GENEL MÜDÜR SAYIN ORHAN BİRDAL’LA GÖRÜŞTÜK.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu
Genel Başkanı İsmail TUTOĞLU, Sendikamız Genel Başkanı Adem ÇALIŞKAN ile
Sendikamız Antalya Hava Limanı temsilcileri Ali HERGÜL ve Yusuf BALIK’ın
katıldığı bir heyetle 25 Aralık 2012 günü DHMİ Genel Müdürü Sayın Orhan BİRDAL
makamında ziyaret edilmiştir.

 

 

                DHMİ
Genel Müdürlüğü’nün ve Konfederasyonumuz ile Ulaşım-İş Sendikamızın çalışmaları
hakkında karşılıklı bilgilendirmeden sonra bazı işyeri ve personel sorunları da
görüşme sırasında gündeme getirilmiştir.

 

 

                Bu
kapsamda;

 

 

                1-
DHMİ işyerlerinde çalışan koruma ve güvenlik personelinin belirli şartlarla görev
değişikliği sınavı yanı sıra diğer birimler için açılan görevde yükselme
sınavına da alınmaları gerektiği dile getirilmiştir. Her çalışanın maddi ve
manevi varlığını geliştirmek hakkının bir Anayasal hak olduğu vurgulanarak,
kuruluşa genç yaşlarda güvenlik görevlisi olarak giren kişilerin bütün çalışma
yaşamını bu pozisyon ve ücret düzeyinde geçirmesi ve bu görevden emekli
olmasının beklenemeyeceği, belirli bir hizmet ve gerekli eğitim şartlarını
tamamlayan kişilerin diğer birimlerle ilgili açılan görevde yükselme
sınavlarına alınmalarının temini talep edilmiştir.

 

 

                Sayın
Genel Müdür tarafından; Kuruluşta güvenlik personeli ihtiyacının çok olduğu, şu
anda bu görevlerin neredeyse yarı yarıya hizmet alımıyla sağlandığı, yeni
personel alımı için Maliye Bakanlığı’nın kadro vermediğini, bu konuda
girişimlerinin sürdüğünü yeni personel alımı durumunda bu talebin mümkün
olabileceğini, şu an için özellikle teknik eğitim gören personelin görev
değişikliği sınavına girebildiği ifade edilmiştir.

 

 

                2-
Güvenlik personelinin 12-14 saat süreyle bulunduğu Hava Limanı nöbet
noktalarında ki fiziki şartların çok olumsuz olduğu, 1,5 metrekarelik
kulübelerde bu kadar uzun süre nöbet tutmanın zor olduğu, yine personel
yetersizliği nedeniyle nöbet süresince bu noktalarda bulunan personelin
rotasyona tabi tutulamadığı belirtilmiştir.

 

 

                Sayın
Genel Müdür tarafından konunun inceleneceği Kuruluşun olanakları ölçüsünde
sorunun çözümüne çalışılacağı ifade edilmiştir.

 

 

                3-Özellikle
ARFF ve güvenlik personelinin zor ve tehlikeli işlerde çalıştığı göz önüne
alınarak bu personele Fiili Hizmet Zammı verilmesi ve yine güvenlik personeline
silah tazminatı verilmesi konularında Hükümet nezdinde girişimlerde bulunulması
talep edilmiş, ARFF personelinin sıklıkla başka birimlerde görevlendirilmesi
nedeniyle kalan personelin fazla mesai yapmak zorunda kaldığı dile
getirilmiştir.

 

 

                     Sayın
Genel Müdür tarafından konunun inceleneceği ifade edilmiştir.

 

 

                4-
Son yıllarda verilen elbise ve diğer malzemenin kalitesinde belirgin bir düşme
yaşandığı, ölçüleri uymadığı için geri toplanan malzemenin halen dağıtılmadığı
ifade edilmiştir.

 

 

                Bunun
üzerine Sayın Genel Müdür Malzeme Dairesi yetkililerine talimat vererek konuyla
ilgili sendikamıza bilgi verilmesini istemiş; söz konusu Daire Başkanlığıyla
yapılan görüşmede ilgililer giyim eşyası konusunda sıkıntılar olduğunu kabul
ettiklerini ancak bu sıkıntının personel arasında konuşulduğu şekilde olmadığı,
topluca yapılan alımlarda konfeksiyon üretimi yapıldığı, bu nedenle beden
ölçülerinin terzi gibi santimi santimine tutamayabileceği, buna karşın bir tek
kişinin bile verilen elbiseden memnun olmaması durumunda firmadan bunu
değiştirmesini istediklerini, henüz değişimi yapılmayan giyim eşyasının da en
kısa sürede teslim edileceği. Bundan sonraki ihalelerle ilgili şartnamenin
sendikamıza da gönderileceği böylece alım süreçlerinden haberdar olmamızın
sağlanacağı ifade edilmiştir.

 

                5-
Havacılık tazminatı konusunda personelin gruplandırılmasında sıkıntılar olduğu,
yine personelin rapor kullanması durumunda havacılık tazminatının kesilmesinin
önceki yargı kararlarına uygun olmadığı dile getirilmiş, bu konuda Genel
Müdürlüğe ayrıntılı bir rapor sunacağımız belirtilmiştir.