ULUSAL BAĞIMSIZLIĞIMIZIN TAPUSU: LOZAN ANTLAŞMASI

ULUSAL BAĞIMSIZLIĞIMIZIN TAPUSU: LOZAN ANTLAŞMASI

ULUSAL BAĞIMSIZLIĞIMIZIN TAPUSU: LOZAN ANTLAŞMASI

Kurtuluş Savaşımızın ve Ulusal bağımsızlığımızın uluslararası bir tescilidir Lozan.

Bu antlaşma ile yeni Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin, yıkılmış Osmanlı Devleti’nin toprakları üzerinde kurulmuş yeni ve uluslararası alanda diğer devletlerle eşit haklara sahip tam bağımsız bir devlet olduğu kesinlik kazanmıştır.

        Ancak; Lozan Antlaşması imzalandığı 24 Temmuz 1923’ten bu yana emperyalist devletlerin hesaplaşmak istediği bir belgedir. Çünkü, Lozan Antlaşması;emperyalist devletlerin binlerce yıllık bir tarihe sahip Türk Milleti aleyhine hazırlanan ve Sevr Anlaşması ile de son noktasını koydukları senaryonun boşa çıkartılmasının belgesidir.İşte bu yenilgiyi içine sindirememiş olan güçler o tarihten bu yana öç alma peşindedirler. Bu doğrultuda her türlü silahı alçakça kullanmaktadırlar. Maalesef ki bu gün ulusumuzun alnına dayanmış olan silahların başında da yerli işbirlikçiler gelmektedir.Bu işbirlikçiler ülkemizi son yıllarda büyük bir komplonun içine sokmuşlardır. Bu komplo;  Lozan Antlaşması sonucu kurulan tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni bölüp,parçalayıp Sevr’i yeniden yürürlüğe sokma çalışmasıdır. Sevr ise emperyalist devletlerin yeni dünya projesinin alt yapısıdır. Bu projenin son aşaması Büyük Ortadoğu Projesi (BOB) dir. Sevr’in önündeki tek engel ise Lozan Antlaşması’dır.

      Birleşik Kamu İş Konfederasyonu olarak “ülkesi olmayanın emeği de olmaz” düşüncesi ile Cumhuriyetimize, onun kazanımlarına ve bağımsızlığımızın tapusu Lozan Anlaşması’na sahip çıkıyor ve  89.Yıldönümünü kutluyoruz.

                                                                                  Necla KENDİGELEN BAŞTAN

                                                                               Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri