VATAN VE CUMHURİYET İÇİN HALK BULUŞMASINA ÇAĞRI

VATAN VE CUMHURİYET İÇİN HALK BULUŞMASINA ÇAĞRI

CUMHURİYETİN KURULDUĞU GÜN VE YERDE VATAN VE CUMHURİYET İÇİN HALK BULUŞMASINA ÇAĞRI

Mustafa Kemal Atatürk, Söylev’ine, “1919 yılı Mayısının 19. günü Samsun’a çıktım. Genel durum ve görünüş” diye başlar. “Genel görünüş” içler acısıdır. İşgalci devletler padişaha tüm isteklerini kabul ettirmiş; onlara yaslanan, halkının geleceğini yok sayan saray; ordunun dağılmasına, yurdun her köşesinin işgaline izin vermiştir. Halk, yokluk ve yoksunluk içindedir; ama umutsuz ve umarsız değildir. Yurtseverler örgütlenir; direnir… Mustafa Kemal ATATÜRK önderliğinde ulusal kurtuluş savaşını yapar ve işgalci emperyalistleri ülkeden kovar.
Türk Ulusu, böyle destansı bir iradenin, direnmenin, mücadelenin sonunda; köhnemiş Osmanlı düzenini yıkar, tam bağımsız, vatanı ve milletiyle bölünmez bütünlüğü esas alan, ulus iradesine dayalı demokratik, laik ve çağdaş bir cumhuriyet kurulur. 
BUGÜN, 
Ata’mızın bu yüce eseri tahrip edilmektedir. 
O’nun en büyük devrimlerinden biri olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti bölünüp parçalanmaya, 
Bölücü anayasa girişimiyle din, mezhep ve etnik köken farkı gözetmeden “Türk milletinin Türkiye Cumhuriyetini kuran Türkiye halkı olduğu inancı” ortadan kaldırılmaya çalışılmaktadır.
O’nun Cumhuriyetin en temel dayanaklarından biri yaptığı laiklik ortadan kaldırılmaya çalışılmakta, Türkiye otoriter bir din devletine dönüştürülmeye kalkışılmaktadır. 
Çocuklarımızın ve ülkemizin geleceğini karartacak dört artı dört artı dört eğitim yasası ile Atatürk Devrimlerinin temel yasalarından eğitim ve öğretim birliği yok edilmekte, Cumhuriyetimizin kazanımı kültür ve sanat kurumlarımız ortadan kaldırılmak istenmektedir.
Silah zoruyla ülkeyi bölmeye çalışan eli kanlı teröristle müzakere masasına oturulmakta, mutabakatlar imzalanmakta, her gün, yurdun her köşesinden şehit cenazeleri kaldırılmaktadır. 
Ülkenin aydınları, bilim adamları, gazetecileri, askerleri zindanlara atılarak susturulmaya ve halk sindirilmeye çalışılmaktadır.
Büyük Ortadoğu projesine taşeronluk yapılarak ülkemiz Ortadoğu’nun savaş bataklığına sürüklenmek istenmektedir.
Cumhuriyet döneminde kurulan kamuya ait sanayi tesislerimiz satılmış, ulusal ekonomimiz çökertilmiştir.
Vatandaşımız işsiz bırakılmış, açlık, yoksulluk içinde, yardımla ve banka kredileriyle yaşamını sürdürmeye çalışır duruma düşürülmüştür.
Halkçılık ilkesinden uzaklaşılarak, sağlık ve eğitim paralı hale getirilmiştir.
Ulusal bayramlarımızda, kutlama törenleri kısıtlanmakta veya bahanelerle iptal edilmektedir.

ÇARE
Tüm sorunlarımızın çözümü; egemenliğin gerçekten ulusta olduğu, her alanda tam bağımsızlık ilkesiyle, akıl ve bilimin öncülüğünde, emperyalist talepler yerine halkın çıkarlarını ön plana çıkaran Ulusal Yönetim anlayışındadır.
Bu anlayışla, tüm halkımızı, demokratik kitler örgütlerini ve siyasal partileri birlikte mücadele etmeye, vatan ve cumhuriyet için birlikteliğe çağırıyoruz!

UNUTMAYALIM;
Kurtuluş Savaşının en zorlu koşullarında bir araya gelen Türk Ulusu, bugün de emperyalizmin ve destekçilerinin oyunlarını bozacak ve ulusal bir yönetimin önünü açacak güce sahiptir. 
Bu güce inanıyoruz. 
BU İNANÇLA, 
ÖNCE VATAN VE CUMHURİYET DİYEN 20 DEN FAZLA DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTÜ OLARAK,
HALKIMIZA SESLENİYORUZ,
CUMHURİYET SEVDALILARI BİRLİK OLALIM
BAYRAMIMIZI KUTLAYALIM
ATATÜRK DEVRİMLERİNİ EGEMEN KILALIM
BU AMAÇLA HERKESİ
29 EKİM SAAT 11.00’DE ULUS BİRİNCİ MECLİS ÖNÜNDE VATAN VE CUMHURİYET İÇİN HALK BULUŞMASINA ÇAĞIRIYORUZ.

VATAN VE CUMHURİYET BİRLİKTELİĞİ

Atatürkçü Düşünce Derneği

Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası

Ankara Kız Lisesi mezunları Derneği

Ankara Seymenler Kulübü

Birleşik Kamu İş Konfederasyonu

Birleşik Büro İş Sendikası

Eğitim İş Sendikası

Genel Sağlık İş Sendikası

Kültür Sanat İş Sendikası

Ulaşım İş Sendikası

Tarım Orman İş sendikası

Yerel İş Sendikası

Cumhuriyet Kadınları Derneği

Çağdaş yaşamı destekleme Derneği

Devlet Tiyatrosu Opera ve Balesi Çalışanları Yardımlaşma Vakfı

Dil Derneği

Engelliler Konfederasyonu

Hacı Bektaş Eğitim ve Kültür Derneği

Kız Teknik Öğretmenler Derneği

Müzik Eğitimcileri Derneği

Tüketici Hakları Derneği

Türkiye Gençlik Birliği

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği

Türkiye Polifonik Korolar Derneği

Ulusal Eğitim Derneği

Veteriner Hekimler Derneği

Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği