YAŞASIN ULUSLARARASI SINIF DAYANIŞMASI!

      YAŞASIN ULUSLARARASI SINIF DAYANIŞMASI!

 

KONFEDERASYONUMUZ TİS VE HUKUK SEKRETERİ

ENGİN ÇOĞAL

MAKEDONYA EĞİTİM SENDİKASI SONK

  GENEL KURULUNA KATILDI

 

Konfederasyonumuz TİS ve Hukuk Sekreteri Engin Çoğal, Makedonya Eğitim Sendikası SONK'un Genel Kuruluna katılmak için Struga Şehrine giderek, Sendikasının 6. Genel Kuruluna katıldı. Genel kurula katılan Engin Çoğal, Dokuz Balkan ülkesinin sendikaları ve Eğitim Enternasyonali ile temaslar kurdu ve Konfederasyonumuzun tanıtımını yaptı.

Emek, dayanışma ve kültürel işbirliği protokolü ilk olarak, dönemin Makedonya Gostivar Eğitim, Bilim ve Kültür Sendikası (EBKS) Şube Başkanı Ahmet Tafa ve dönemin Eğitim İş Edirne Şube Başkanı Nazım Kırcı tarafından 7-8 Ekim 2011 de Edirne’de imzalanmış ve karşılıklı çalışma ziyaretlerinin ardından 12 Kasım 2011’ de Gostivar’da yenilenmiştir. Bu birliktelik her iki sendikanın da genel merkezleri düzeyine taşınarak bu günlere gelinmiştir.

Genel TİS ve Hukuk Sekreterimiz Engin Çoğal; Song Sendikasının bağlı olduğu Makedonya Serbest Sendikalar Konfederasyonu (KSS) ve Bulgaristan, Arnavutluk, Kosova, Sırbistan, Kosova ve Bosna Hersek Eğitim Sendikaları ile görüşerek sendikalar arası bu dayanışmanın Konfederasyonlar düzeyine taşınması talebimizi iletmiştir. Bu isteğimiz memnuniyetle karşılanmıştır. Ayrıca Balkan Konfederasyon Birliğine katılmamız konusunda da görüşmeler yapılmıştır.

Sendikalar canlı kuruluşlardır. Dünyadaki ve ülkedeki ekonomik, toplumsal ve siyasal koşullarda meydana gelen değişiklikler, emekçilerin karşı karşıya bulundukları sorunları ve ihtiyaçlarını değiştirir. Sendikalar da, bu sorunlara çözüm arama çabası içinde, sürekli bir değişim ve dönüşüm yaşarlar. Bu nedenle, “sendikaların işlevi günden güne artarak devam etmektedir. Bu yüzden de değişik ülkelerin Konfederasyonları ve Sendikalarının bu şekilde işbirliği ve dayanışma içerisinde olması, sendikal mücadelenin gelişmesi ve enternasyonal dayanışmanın da daha da büyümesine büyük katkı sağlamaktadır.

Sendikalar emekçilerimizin ekonomik özlük ve hukuksal haklarının mücadelesini vermek için kurulmuştur.

 

Ancak bu mücadelenin özgürce verilebilmesi için, sosyal demokrasinin kök saldığı, insan haklarına saygılı demokrasilere ihtiyacımız vardır. Bu anlamda demokrasi ve emek mücadelesini hem ülkelerimiz için,  hem de dünya emekçileri için hep birlikte vermeliyiz. Ülkelerimizde verdiğimiz emek ve demokrasi mücadelesi ve bazen ulusal düzeyde verilen mücadeleler yeterli olmayabilir. İşte o zaman üyelerimizin ekonomik, demokratik alanda karşılaştıkları sorunlarda uluslararası işbirliğine şiddetle ihtiyaç duyulmaktadır.  Bundan hareketle attığımız bu adımın daha da büyümesi ve diğer  ülkelerin emek örgütleri ile yapacağımız dayanışmalar ile taçlanması en büyük dileğimizdir.