YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ BAŞARILI GEÇMESİNİ İSTİYORUZ

YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ BAŞARILI GEÇMESİNİ İSTİYORUZ

Eğitimin kalitesini yükseltecek asli unsur öğretmenlerdir. Ülkeleri, toplumları ve insanlığı ileriye götüren her zaman iyi ve doğru eğitim olmuştur. Kaliteli bir eğitim ise bilimsel, laik ve çağdaş eğitimle mümkündür.

Ekonomik, mesleki ve örgütsel bütün olumsuzluklara rağmen büyük bir özveriyle görevini yapan; gerici müfredata karşı da inatla ve kararlılıkla Atatürk’ü anlatmaya devam edecek olan bütün eğitim ve bilim emekçileri ile öğrencilerimize 2018-2019 eğitim-öğretim yılının başarılı geçmesini diliyoruz.

AKP iktidarı, ekonomik ve siyasi krizin yükünü emekçilere yüklemektedir. Okulların açılması ile birlikte, birçok ailenin bütçesine, okula başlangıç giderleri ağır bir yük getirecektir.  Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselere başlayacak öğrencilerin okula başlangıç maliyetleri ekonomik kriz nedeniyle daha da artacaktır. 

Öğrencilere ücretsiz kitap vererek, giderlerin azaltılamayacağı açığa çıkmıştır. AKP iktidarı bu uygulamayı siyaseten kullanarak yaptığı özelleştirmelerin, fahiş zamların, özel eğitime verdiği desteğin üzerini örtmekte, adeta kamuoyunun gözünü boyamaktadır.

Öğretmenlere ve eğitime verdiği önemi gösteren Başöğretmen Atatürk'ün “Eğitimdir ki; bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum halinde yaşatır ya da bir milleti kölelik ve yoksulluğa terk eder.” sözleridir.

Bu nedenle akılcı ve bilimsel düşünen, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişiliği gelişmiş, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve üretken bireyler yetiştirmek; Türk Milli Eğitimi’nin temel amaçları arasında yer almıştır.

AKP iktidarının Türk Milli Eğitimi’ndeki uygulamaları, öğrencileri cemaatlerin ve tarikatların kucağına iterek çağdaş, bilimsel, akılcı, laik eğitim sistemini ortadan kaldırmaya yöneliktir. 

Eğitim-öğretim sisteminin içinde bulunduğu koşullar çağdaş Türkiye'ye yakışmamaktadır. Eğitim sisteminde yaşanan kargaşanın biran önce son bulmasını, eğitim-öğretim niteliğinin arttırılması gerekmektedir.

Eğitim İş Sendikamız ve Birleşik Kamu İş üyelerinin kararlı duruşu ve eylem kararı Milli Eğitim Bakanlığı üzerinde etkili olmuş, hatadan dönülmesine neden olmuştur. AKP hükümeti, Cumhuriyet’in değerlerini, Atatürk ilke ve devrimlerini çocuklarımıza yenide öğretmeye başlayacağını duyurmuştur. Eğitim-öğretim zaman kaybetmeden yeniden  çağdaş, bilimsel, laik ve ulusal sistemine kavuşturulmalıdır.

Okulların personel, fiziksel alt yapı, araç-gereç eksiklikleri gidermeli, herkese eşit nitelikli, bilimsel, karma, uygulamalı ve parasız eğitim-öğretim vermenin olanağı sağlanmalıdır.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak; Milli Eğitim Bakanlığı’nın eğitimde yaşanan sorunlara kalıcı çözümler üretmek ve eğitim emekçilerinin sorunlarının çözüldüğü, eğitim-öğretimin hak ettiği değer ve imkanların verildiği bir Türkiye'nin uygarlık düzeyindeki yerinin yüksek olacağını belirtiyoruz.

BİRLEŞİK KAMU-İŞ

MERKEZ YÖNETİM KURULU