Yeni Yönetimde Görev Dağılımı… Genel Başkanımız Hasan Kütük…

Yeni Yönetimde Görev Dağılımı… Genel Başkanımız Hasan Kütük…

Birleşik Kamu-iş  Kamu  İşgörenleri Sendikaları Konfederasyonu’nun 13-14 Aralık 2014 tarihinde gerçekleşen III. Olağan Genel Kurul sonuçlarına göre seçilmiş yönetim kurulu, ilk toplantısında görev dağılımı yaptı:

Genel Başkan: Hasan Kütük

Genel Sekreter:  Mücahit Dede

Genel Mali Sekreter: Ali Taştan

Genel Özlük Hukuk ve Toplu İş Sözleşmesi Sekreteri: Engin Çoğal

Genel Eğitim ve Basın Yayın Sekreteri: Semra Pektopal

Genel Örgütlenme Sekreteri: Barış Düdü

Genel Dış İlişkiler ve Arge Sekreteri: Mustafa Yılmaz