YOLUMUZU AYDINLATMAYA DEVAM EDİYOR

YOLUMUZU AYDINLATMAYA DEVAM EDİYOR

UĞUR MUMCU’YU
KATLEDİLİŞİNİN 20. YILINDA SAYGIYLA ANIYORUZ!

 

 

            Bağımsız
Türkiye Cumhuriyeti’nin, Atatürk ilke ve devrimlerinin ödünsüz savunucusu,
antiemperyalist, bağımsızlıkçı, ulusalcı, devrimci ve toplumcu gazeteci Uğur
Mumcu’yu 24 Ocak 1993’te arabasına yerleştirilen bombalı düzeneğin evinin
önünde patlatılması sonucunda kaybetmiştik.

 

 

            Kalleşçe
katledilişinin 20. yılında KALPAKSIZ KUVVACI UĞUR MUMCU’yu BİRLEŞİK KAMU İŞ
KONFEDERASYONU olarak saygı ve özlemle anıyoruz.

 

 

Mumcu,
katledildiği güne kadar ABD emperyalizminin ülkemize ve bulunduğumuz coğrafyaya
yönelik karanlık planlarını açığa çıkartıp, bu planların uygulanmasında rol
oynayan “siyaset-mafya-tarikat-ticaret” bağlantılarının üzerine büyük bir
kararlılık ve cesaretle giderek, bütün bu karanlık oyunları belgelemişti.

 

 

            Mumcu,
ABD emperyalizmin “ılımlı İslam” ve “etnik ayrılıkçı terör” planlarıyla Türkiye
Cumhuriyeti’ni nasıl tasfiye etmek istediğini ve buna yönelik olarak CIA tarafından
yürütülen faaliyetleri çok önceden gözler önüne sermişti.

 

 

            Bugünlere
sürüklenmemizde önemli dönüm noktaları olan 24 Ocak Kararları’nın, 12 Eylül
Darbesi’nin ve bu darbeye gerekçe oluşturan terör, cinayet ve katliam
zincirlerinin perde arkalarını, silah ve uyuşturucu kaçakçılığının terör ile
olan bağlantılarını belgelemişti.

 

 

            Yazıları
ve araştırmalarıyla bizleri uyarmaya çalıştı.

 

 

            O’nun
yazdıklarından rahatsız olanlar, alçakça cinayet işleme yoluna gittiler.

 

 

            Ne var ki, bu alçakça cinayetin failleri
bulunup hesap sorulamadı. Bu durumu ülkemizin bir ayıbı, bizleri yönetme
sorumluluğunu üstlenenlerin de basiretsizliği olarak görüyoruz. Bugün ise Uğur
Mumcu cinayeti de dahil olmak üzere bir çok faili meçhul cinayetin davası zaman
aşımı ile karşı karşıyadır. Bu noktada gerekli düzenlemeleri yapmayan başta
iktidar milletvekilleri olmak üzere TBMM de bulunan tüm milletvekilleri bu
durumun sorumlusu olacaklardır.

 

 

Mumcu’dan önce
ve sonra benzeri “faili belli” saldırılar sonucunda çok sayıda aydınımız
katledildi. Ancak bu cinayetlerin hiç birisi aydınlatılmadı. Prof. Dr. Ahmet
Taner Kışlalı, Prof. Dr. Muammer Aksoy, Doç. Dr. Bahriye Üçok, Dr. Necip
Hablemitoğlu, Turan Dursun, Çetin Emeç gibi aydınlarımızın savundukları
değerler, işlenen bu cinayetlerle aydınlarımızın kişiliğinde Tam bağımsız laik
Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Atatürk devrimlerinin hedef alındığını göstermektedir.

 

 

            Demokrasi
şehitlerimiz Uğur Mumcu, Ahmet Taner Kışlalı, Muammer Aksoy, Bahriye Üçok,
Necip Hablemitoğlu, Turan Dursun ve Çetin Emeç’in yanı sıra faili meçhul
cinayete kurban giden tüm  aydınlarımızı
saygı ile anıyoruz

 

 

Birleşik
Kamu-İş Konfederasyonu olarak, Türkiye Cumhuriyeti’ni ve Atatürk devrimlerini
savunacak, devrim şehitlerimizin mücadelelerini bıraktıkları yerden sürdürerek
anılarını yaşatacağız. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın.

 

 

                                                                      MERKEZ YÖNETİM KURULU