ZONGULDAK KÖMÜRDÜR, KÖMÜR EKMEKTİR!

ZONGULDAK KÖMÜRDÜR, KÖMÜR EKMEKTİR!

Türkiye Taşkömürü Kurumu’na ait maden ocaklarında çalışan maden emekçilerinin özelleştirme saldırılarına karşı direnişe geçmelerini desteklemekteyiz. Çünkü emekten ve alın terinden yana olan her kesimin, emekçiye ve işçi sınıfına yönelik saldırılarına karşı, direnmekten başka çaresi olmadığını “torba yasalar”la yapılmak istenen özelleştirmeler göstermektedir.

AKP'nin iktidara geldiği 2002 yılından günümüze Cumhuriyetin tüm değerli kurum ve kuruluşları özelleştirme adı altında sermayeye açılmıştır. Ülkemizde; siyasal iktidar ve sermaye işbirliğiyle emek sömürüsü yaygınlaştırılmasına paralel olarak çalışma yaşamı kötüleşmekte, emekçi kazanımları her geçen gün kötüye gitmekte iş cinayetleri artmakta, kayıt dışı ve çocuk işçi çalıştırma normal görülmeye başlanmıştır. Siyasal iktidarın özelleştirme politikaları doğrultusunda çok sayıda emekçi maden ocaklarında can vermiştir.

Siyasal iktidarın, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda  “torba yasa” içerisinde Zonguldak’taki madenleri özelleştirecek tasarıyı yasallaştırmak istemesine karşı çıkıyoruz. Çünkü bu yasa tasarısının 58’inci maddesi şöyle: “Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ile Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ), uhdelerinde bulunan maden ruhsat sahalarını işletmeye, işlettirmeye, bunları bölerek yeni ruhsat talep etmeye ve bu ruhsatları ihale etmeye yetkilidir.”

Ülkemizde sermaye ve siyaset ilişkisinin bu kadar iç içe geçtiği bir süreçte tek amacı daha çok kazanmak ve daha çok kar olan maden işletmecilerinin emekçilere verebileceği sadece ölüm olacaktır.

Türkiye’deki maden kazalarını saymakla bitmediğini bizler kadar AKP iktidarı da bilmektedir. İşçilerimizin ölümüne ve göçük altında kalmalarına neden olan özelleştirmeler hafızalarda tazeliğin korumaktadır. Hayatlarını madende kaybedenlerin ve onların ailelerinin hayatları acılarla dolu olduğuna hep birlikte şahit olmaktayız.  Karadon, Kozlu, Soma, Ermenek ve diğer faciaları unutmadığımız gibi Şırnak’ta kaçak çalıştırılan bir maden ocağından yaşanan göçük nedeniyle 7 madenci hayatını kaybetmesinin üzerinde haftalar geçmedi.

Ülkedeki ekonomik kötü gidişini özelleştirme politikalarıyla gidermeye çalışan ve emekçilere çıkarmaya çalışan hükümeti uyarıyoruz. Çünkü madenciler, kömür havzalarında ekmek ve yaşam mücadelesi vermektedir. Maden emekçilerinin tek derdi ekmek kavgasıdır.  Zonguldak’taki binlerce madenciyi ve aileyi parçalayacak özelleştirme tasarısı sadece ama sadece ölüm getireceği için acilen bu tasarıdan vazgeçilmelidir.

Ülkemizdeki maden özelleştirmelerinin büyük tahribatlara neden olduğu ortadayken halen özelleştirmelerde ısrar etmenin maden facialarının önünü açılması olarak değerlendirdiğimiz için tasarının geri çekilmesini istiyoruz. Ülkemizde meydana gelen iş cinayetlerinin ve katliamlarının en önemli nedeni özelleştirmelerdir. Ulusal sanayimizin ve ekonomik bağımsızlığımızın güvencesi olan dev sanayi kuruluşlarımız neredeyse bir yıllık karlarına karşılık yerli ve yabancı sermayeye özelleştirme adı altında peşkeş çekilmiştir ve çekilmeye devam edilmek istenmektedir.

Maden katliamlarının ve işçi ölümlerinin önüne geçilmesi için Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak:

Hükümetin özelleştirme tasarını geri çekmeye, parlamentodaki tüm milletvekillerinin de 58.maddeyi kabul etmemeye çağırmaktayız. Yeraltı maden işletmeciliğinin devlet eliyle yapılmasını istemekteyiz. Maden ocaklarında çalışan işçilerin sendikalı olmasının önündeki tüm engeller kaldırılmasını beklemekteyiz. İşçilerin özlük hakları korunarak, madenlerin güvenli hale getirilmesi sağlanıncaya kadar üretime ara verilmesi ve Maden Mühendisleri Odası, EMO gibi meslek odaları ve sendikalarında içerisinde olacağı bağımsız bir teknik heyetin oluşturulması ve bunların tüm madenlerde inceleme yapmasını istemekteyiz. Ayrıca, işçi güvenliğinin en üst düzeyde sağlanması için gerekli yasaların çıkarılarak, maden ocaklarının yeniden kamulaştırılması gerektiğini belirtmekteyiz.

Konfederasyonumuz Birleşik Kamu İş olarak,  madencilerin sömürüye ve özelleştirmeye karşı direniş başlatmalarını destekliyoruz. Bu vesileyle Soma’da, Ermenek’te, Şırnak’ta ve Zonguldak’ta yaşamını yitiren madencilerin acıları önünde saygıyla eğildiğimiz bir kez daha belirtir, Zonguldak maden emekçilerinin özelleştirmeye karşı direnişini selamlıyoruz.

 

BİRLEŞİK KAMU-İŞ

MERKEZ YÖNETİM KURULU