24 Kasım Öğretmenler Günü’nü Kutluyoruz…

24 Kasım Öğretmenler Günü’nü Kutluyoruz…

Mustafa Kemal Atatürk’ün, 24 Kasım 1928 tarihinde Millet Mektepleri’nin kendisine verdiği “Başöğretmen” unvanını kabul etmesinin de yıldönümü olan 24 Kasım tarihi, 1981 yılından itibaren Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır.

Atatürk, 1921’de, işgal yıllarının tam ortasında Ankara’da Maarif Şurası toplamış ve bu şuranın açılış konuşmasını yapmak için cepheden kalkıp özel olarak gelmiştir.

Atatürk açılışta 1. 5 sayfalık bir konuşma yapmıştır. Konuşmada, ulusal eğitim “şarktan ve garptan” (emperyalizmden ve dogmalardan) gelen etkilerden arınmış bağımsız/ulusal bir eğitim olmalıdır, demiştir.

Bu anlayışın hayata geçmesi için 1 Kasım 1928 tarihinde çıkarılan bir yasa ile önce Arap alfabesi yerine Latin alfabesi kullanılması kabul edilmiş, yeni harflerin öğrenilmesi ve okur – yazar oranının yükseltilmesine yönelik, 24 Kasım 1928 de açılan “Millet Mektepleri”nde de eğitim seferberliği başlatılmıştır.

Mustafa Kemal Atatürk birçok kente giderek yeni alfabeyi tanıtma ve benimsetme çalışmalarına etkin biçimde katılmıştır. Bu çalışmalarından dolayı Bakanlar Kurulu 2 Kasım 1928 günü “Başöğretmenlik” sanını vermiştir. Atatürk’ün Başöğretmenliği kabul tarihi olan 24 Kasım günü ise 1981 yılından beri Türkiye’de Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır.

Öte yandan Kurtuluş Savaşı’nın ve genç Cumhuriyetin tüm ilerici değerleriyle savaşan, devrimci ilerici tüm değerleri yok eden 12 Eylül faşist askeri rejimince, Atatürk’ün “Başöğretmen” sanını alışından 53 yıl sonra, 100. doğum yılı nedeniyle TBMM’nce 24 Kasım’ın “Öğretmenler Günü” olarak kabul edilmesi anlamlıdır.

Çünkü “12 Eylül”, en çok öğretmenlere ve öğretmen örgütlerine saldırmıştır.

5000 öğretmeni zindanlarında işkenceden geçiren, mesleğinden atan, birçok öğretmenin ölümüne neden olan 12 Eylül faşist rejimi 220 bin üyesi ve 670 şubesi ile dünyanın en büyük öğretmen örgütlerinden biri olan TÖB-DER’i bu dönemde kapatmış, yüzlerce yönetici ve üyesini ağır cezalara çarptırmıştır.

Öğretmen yetiştirme kaynağını kurutan, her kurumdan yetişenin öğretmenlik yapabilmesinin yolunu açan, ğretmenlik mesleğini yozlaştırmaya çalışan anlayışlar Gazi Mustafa Kemal’in gücünü kabul etmek zorunda kalmışlardır.

Engellenmesine ve uygulamadaki bazı aksaklıklara karşın Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu “şarktan ve garptan” gelen etkilerden korunmaya çalışmış laik/çağdaş eğitim 2000′li yıllara dek sürmüş, milyonlarca aydın insan yetiştirmeyi başarmıştır.

Ancak bugün, AKP iktidarı döneminde, “12 Eylül” rejiminin kaldığı yerden başlayarak eğitim sisteminde yaşanan köklü değişiklikler, 4+4+4 gerici eğitim yasasıyla Öğretim Birliği’ne vurulan darbe, eğitimin dini referanslara göre şekillendirerek imam hatipleştirilmesi, öğretmen açığı olduğu halde atanamayan öğretmenler sorunu ve öğretmenlerin, eğitim emekçilerinin giderek kötüleşen yaşam koşulları gibi yapısal ve çok önemli sorunlarla karşı karşıyayız.

Öğretmenlerimiz 21. yy da, uluslararası sözleşmelere karşın, grevli toplu sözleşmeli sendikal hakkı yoktur.

Eğitim-İş sendikamızın Kasım 2014 ayı içinde yayınladığı raporda belirtilen sorunların en vahimi öğretmenlerin % 69’unun mesleği bırakmak isteğidir.

Bunca soruna karşın, öğretmenlerimizin mesleklerini sevdiklerini, bu yolda asla yılmadan, mücadele edecek azim ve kararlılıkta olduklarını biliyoruz.

Bütün öğretmenlerimizin, eğitim ve bilim emekçilerinin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyoruz.

 

BİRLEŞİK KAMU İŞ