SOSYAL YARDIMLAR YENİDEN DÜZENLENMELİDİR!

SOSYAL YARDIMLAR YENİDEN DÜZENLENMELİDİR!


Ülkemiz ekonomik darboğazda, işsizlik Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en yüksek seviyesinde ve yoksulluk giderek derinleşmektedir. Ülkemizde sosyal yardımlar AKP iktidarın döneminde köklü bir değişikliğe uğramıştır. 

Sayıştay’ın 2018 denetim raporunda; Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın, 62 bin kişiye engelli bakım aylığı verildiği ve Sağlık Bakanlığı veri sisteminde kaydı bulunmayan 138 bin kişiye de engelli aylığı verildiği ortaya çıkarıldı.

Ülkemizde bu gibi yolsuzluklar yaygınlaşmakta ve sıradanlaşmaktadır. Devlet harcamalarının denetlemekle yükümlü Sayıştay ve parlamentonun güçsüzleştirildiği koşullarda bu gibi durumlarla karşılaşmak kaçınılmazdır. Ülkemizde, yolsuzluğu cezalandırmakla görevli olan yargı siyasetin denetimi altına alınmış, denetimsizlik sıradanlaşmıştır.

Yolsuzluk siyasi, ekonomik ve toplumsal bir sorun haline gelmiştir. Yolsuzluğun denetlenmesini sağlayan siyasi, hukuki, idari ve cezai altyapının işletilmesini engelleyen koşullar ortadan kaldırılmalıdır.

AKP iktidarı; sosyal devleti, kamucu politikaları, tasfiye ederek milyonlarca emekçiyi yardıma muhtaç hale getirmiştir. Yurttaşlar gündelik ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çekmekte,  insan onuruna yakışır bir yaşam sürdürmek imkansız hale gelmiştir. Ekonomik krizin etkisiyle kendini yakan emekçiler, işsizlikten intihar eden gençler, işten atılan ve iş cinayetlerinde yaşamını yitiren işçiler ile her gün karşılaşmamız acı bir gerçek haline gelmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti; demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. Sosyal devlet anlayışı; eğitim, sağlık, sosyal yardım, sosyal hizmetler gibi politikaların doğru şekilde yönetilmesini gerektirmektedir. Devletin sunduğu sosyal yardımlar yeniden düzenlenmelidir. Yoksullukla mücadele, sosyal yardımlar ve sosyal hizmetler doğru şekilde yönetilmelidir.

Yoksulluk toplumsal bir sorundur. Yoksulluğu yaratan toplumsal koşullarda ortadan kaldırılmalıdır. Ülkemizde yoksulluğun nedenleri ve sonuçları kadar yoksulluğun siyasal koşulları da gözden geçirilmelidir.

AKP hükümeti döneminde yoksulluk yaygınlaşmış ve kurumsallaşmıştır. Devlet bütçesinden yapılan sosyal yardımlar ile siyasi partilerin seçmenleri arasında bağımlılık ilişkisi yaratılmamalıdır. Yoksulluğun ve yardımların sürdürülmesi değil ortadan kaldırılması hedeflenmelidir. Emekçilerin yoksulluğunu; sosyoekonomik refahı artırmakla, istikrarlı ekonomiyle ve sürdürülebilir ekonomik büyümeyle ortadan kaldırmak mümkündür.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak; siyasal iktidarın yoksulluğu yaygın hale getirmesini kabul etmiyoruz. Sosyal yardımların veriliş şekillerinin yeniden düzenlenmesini, yoksulluğun ancak üretim politikalarıyla mücadele edilerek ortadan kaldırılacağını belirtiyoruz.

 

BİRLEŞİK KAMU-İŞ 

MERKEZ YÖNETİM KURULU