EDİRNE VALİLİSİ'NİN ÇILGIN YASAĞINA DAVA AÇTIK

EDİRNE VALİLİSİ'NİN ÇILGIN YASAĞINA DAVA AÇTIK

Konfederasyonumuz Birleşik Kamu-İş, Edirne Valiliği'nin devlet memurlarının yurt dışına çıkışlarını yasaklayan genelgesine dava açarak, binlerce Kamu Personeli'nin seyahat özgürlüğüne taraf oldu ve "yürütmenin durdurulması ile iptali"ni istedi.

Edirne Valisi Dursun Ali Şahin, devlet memurlarının yurtdışına çıkışlarıyla ilgili 8 Mayıs 2015 tarihinde bir uyarı genelgesi yayınladı.  Söz konusu genelgede, hangi olayların yaşandığının bilgisi verilmezken Edirne sınırlarında yaşayan memurların yurt dışına çıkış yapanların kendi itibarlarının yanı sıra ülkeye de zarar verdiklerini ileri süren Vali Şahin, "haftaiçi yurt dışına izinsiz çıkışları" yasakladı. 

Bu genelge ile Valilik, Edirne’de yaşayan devlet memurlarının yoğun bir şekilde yurt dışına çıktıklarının takibini yaptığını açıkladıktan sonra, memurların hafta sonları ve bayram günlerinde yurt dışına çıkışlarını önceden valilik özel kalem müdürlüğüne bildirilmeleri istedi. Yasağa uymayanlar hakkında da disiplin cezasının uygulanması istendi.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Avukatı Doğan Erkan, Edirne İdari Mahkemesi'ne gönderilmek üzere Ankara Nöbetçi İdare Mahkemesi'ne "Yürütmeyi Durdurma İstemi" ile dava açtı. 

"SEYAHAT ÖZGÜRLÜĞÜ GASP EDİLİYOR"

Konfederasyonumuz Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Hasan Kütük, Edirne Valisi'nin yayınladığı genelgenin seyahat özgürlüğünün gaspı niteliği taşıdığını belirterek, "Türkiye’nin taraf olduğu Uluslararası Sözleşmelere, Anayasaya, Devlet Memurları Kanuna aykırı olduğu gibi, temel hak ve özgürlüklerin korunması, hukuka uygun idare, idare işlemlerin belirliliği, suç ve cezaların şahsiliği ilkelerinin de ihlali niteliğindedir" dedi.

"GENELGE ANAYASA'YA AYKIRI"

Kütük, iptali istenen genelgenin Anayasa'ya aykırı olduğuna dikkat çekerek, "Temel bir hakkı ortadan kaldıran işlem bu itibarla amaç unsuru yönünden hukuksuzdur. Buna rağmen yurt dışına çıkış için ayrıca bir izin istemek ve hafta içi yurt dışına çıkmayı bu özel izne bağlamak açıkça hukuka aykırıdır"  ifadelerini kullandı.

 Yurt dışında “itibar zedeleyici davranışlar” söylemi ile Vali Şahin'in neyi kastettiğinin anlaşılmadığının altını çizen Kütük, "böylesine genel bir suçlama yapılması 'kanunilik', 'isnadın belirliliği' ilkelerine aykırı olmakla birlikte, tamamen yoruma dayalı, dayanaksız, farazi, soyut ve keyfi değerlendirmelere dayanan dava konusu bu nedenle sebep unsuru yönünden de sakatlanmaktadır" vurgusu yaptı. 

Kütük, dava konusunun açıkça hukuka aykırı olduğunun bilgisini vererek sözlerini şöyle tamamladı:

"Genelgenin uygulanması halinde telafisi imkansız zararlar oluşacağından, öncelikle genelge işleminin yürütmesinin durdurulmasını talep ediyoruz.”