EMEKÇİ DİRENİŞİNE DESTEK VERDİK

EMEKÇİ DİRENİŞİNE DESTEK VERDİK

Yurtiçi Kargo İstanbul, Ankara ve Konya illerinde sendikalı oldukları gerekçesiyle yaklaşık 100 kişiyi işten çıkararak çalışanlarını mağdur etmiştir. Birleşik Kamu İş Konfederasyonu olarak anayasaya, yasalara, uluslararası sözleşmelere uymayan, emeğe ve emekçiye saygı duymayan kişi ve kurumlara karşı mağdur olan çalışanlarla  dayanışma içerisinde olacağımızı her vesile ile duyurmuştuk bu bağlamda;
      Yurtiçi kargonun meşrutiyet şubesi önünde gerçekleştirilen direnişe  Konfederasyon Başkanımız İsmail Tutoğlu, Eğitim İş  Genel Sekreteri Şenol Eyüpoğlu,Mali sekreteri Dilek Yurdugül,hukuk sekreteri Ömer Arslan,Kültür Sanat İş mali sekreteri Orhan Çınar,Büro İş Örgütlenme sekreteri Zehra Serttaş ,Yerel İş Denetleme Kurulu Denetleme Kurulu üyesi  Aziz Toplar ve çok sayıda üyemizle destek verdik.
     Özelleştirmelerden ve işten çıkarmalardan dolayı işsizliğin yarattığı yaşamsal felaketi toplum olarak derinden yaşadığımız şu günlerde, şirketin işsizliği önlemeye katkı sunmak yerine bu felaketi destekleyen, çalışanları mağdur eden, açlığa ve sefalete sürükleyen yaklaşımları kaygı vericidir. 
Anayasal, yasal ve uluslararası sözleşmelerden doğan haklarını kullanarak sendikalı olan çalışanlara karşı işten çıkarma baskısı uygulamanın hukuk devletinde ve çağdaş bir ülkede asla yeri olamaz. Bu tutum, Türk Ceza Kanunu kapsamında suç oluşturmaktadır.
Nakliyat-iş Sendikasının 06 Şubat 2013 günü başlatmış olduğu “Yurtiçi Kargo, Sendikaya Üye Olduğu İçin İşten Atılan İşçileri İşe Geri Alıp, Anayasal Sendika Haklarına Saygı Gösterene Kadar Yurtiçi Kargo’ya Kargo Vermeyin”, “Yurtiçi Kargo’nun İşçi-Sendika-Ekmek Düşmanlığına Ortak Olmayın” çağrısını Konfederasyonumuz Birleşik Kamu İş’e de yapmıştır. Nakliyat-iş’in bu çağrısına karşılık  hizmet satın aldığımız Türkiye’nin binlerce noktasına dokümanlarımızı gönderdiğimiz Yurtiçi Kargo Genel Müdürlüğü’ne uyarı yazısı göndererek işten çıkarma uygulamasından vazgeçmeleri gerektiği, Nakliyat-iş sendikasına üye oldukları gerekçesiyle çıkarılanların işe geri alınmaması halinde sendikamızın kendileriyle sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih edileceği bildirilmiştir.
    Birleşik Kamu-iş olarak Yurtiçi Kargo’dan işten çıkarılan kargo emekçilerinin tüm baskı ve tehditlere, üyelikten istifaya zorlanmalarına, işten atılmalara karşın onurlu mücadelelerini desteklediğimizi, sonuç alınana kadar yanlarında olduğumuzu bildiririz.

MERKEZ YÖNETİM KURULU