Konfederasyon Çağrısı: Yatağan İşçisiyle Somalı Madenciyle Buluşmaya Gidiyoruz…

Konfederasyon Çağrısı: Yatağan İşçisiyle Somalı Madenciyle Buluşmaya Gidiyoruz…

Özelleştirmelere

Güvencesizleştirmeye

İş cinayetlerine

Emek sömürüsüne

“0″ Enflasyon farkına

Halktan yana olmayan bütçeye

karşı 06.02.2014 tarihinde iş yerleri satılan Yatağan işçileriyle, işten çıkarılan Somalı madencilerle buluşuyoruz.

Duyururuz.

BİRLEŞİK KAMU İŞ