ÖĞRETMEN VE HEMŞİRELERİMİZİN ÜCRETLERİ AB ÜLKELERİ STANDARTLARINA GÖRE GÜNDEN GÜNE ERİMEKTEDİR

ÖĞRETMEN VE HEMŞİRELERİMİZİN ÜCRETLERİ AB ÜLKELERİ STANDARTLARINA GÖRE GÜNDEN GÜNE ERİMEKTEDİR

Ülkemiz, tarihimizin en büyük ekonomik krizlerinden birini yaşamaktadır. Son dönemlerde yaşanan ekonomik ve siyasi kriz kamu iş görenlerini daha da yoksullaştırmaktadır. AKP iktidarının 16 yıl boyunca uyguladığı çarpık ekonomik modelin neticesi olarak ortaya çıkan krizin bedelini yine en çok ülkemizin çalışanları ödemektedir.

Enflasyon oranı Ağustos ayı içerisinde yüzde 17,90 oranına yükselerek son 14 yılın zirvesine ulaşmıştır. Buna bağlı olarak açlık ve yoksulluk oranları enflasyon ve döviz de yaşanan kur krizine bağlı olarak artmaya devam etmektedir. Ekonomi de yaşanan daralma ve ülke siyasetinde yaşanan belirsizlikler yılsonun da enflasyon oranlarının yüzde 20 oranına yükseleceğinin emarelerini ortaya çıkarmaktadır.

Özellikle AB ülkelerin de çalışan kamu iş görenlerinin aldıkları ücretler ile ülkemiz de kamu iş görenlerinin aldıkları ücretler arasında ciddi oran farklılıkları bulunmaktadır. Yaşanan ekonomik daralma ve kur krizine bağlı olarak TL’de yaşanan aşırı değer kaybı, ülke çalışanlarımızın ücretlerini günden güne eritmektedir.

24 Haziran seçimleri öncesinde ‘’3600’’ ek gösterge sözü verilen öğretmenler ve sağlık personellerin ekonomik durumu ile AB ülkelerin de çalışan öğretmenlerin ve sağlık personellerinin ekonomik durumu arasında kayda değer farklılıkları bulunmaktadır.

AB ÜLKELERİNDE KAMU’DA ÇALIŞAN ÖĞRETMEN VE HEMŞİRELERİN ALDIKLARI ÜCRETLER

AB birliğinin üç önemli ekonomisine sahip olan Almanya, Fransa ve Hollanda’da öğretmen ve hemşire maaşları oldukça yüksek seviyede seyretmektedir. Öte yandan bu ülkelerde kamu çalışanları ve asgari ücret ile çalışanlara yönelik uygulanan vergilendirme, tekrardan ülke çalışanlarına eğitim, sağlık, ulaşım vb. gibi harcamalarda kamu hizmeti olarak geri dönmektedir.

ALMANYA

Almanya yüksek öğretmen maaşları başlangıç ve yıllara göre değişen kıdem durumuna göre farklılık göstermektedir. Ayrıca Almanya’da çalışan öğretmenlerin ücretleri eyaletlere göre farklılık gösterirken, genel olarak maaşların ve yıllık kazanç oranlarının birbirine yakın oranda seyrettiği görülmektedir.

İlk Öğretim düzeyinde işe yeni başlayanların aldıkları ücretler toplu iş sözleşmesi oranları da hesaba katıldığında;

Baden Württemberg 2700 Euro, Berlin: 2590 Euro, Bayern: 2721 Euro olarak hesaplanmaktadır. Ayrıca Almanya’da İlköğretim alanında yeni göreve başlayan öğretmen maaşları toplu iş sözleşmeleri ve artan kıdem derecelerine göre hesaplandığında yıllık 54.000 Euro iken, 10 ile 15 yıllık deneyimleri olan öğretmenler için yıllık 65.000 Euro ve 15 yılın ardında ki deneyimleri olan öğretmenler için ise 68.000 Euro olarak hesaplanmaktadır.

Lise öğretmenleri ise bu oran; göreve yeni başlayanlar için yıllık 62.000 Euro,10 yıl ile 15 yıl arasında deneyime sahip olan öğretmenler için 71.000 Euro,15 yıl ve üstü deneyimi olan Lise öğretmenlerinin aldıkları ücret ise yıllık ortalama kazançları 75.000 Euro civarındadır.

Ayrıca Almanya’da hemşire maaşları ile ülkemiz de çalışan hemşire maaşları arasında önemli ücret farklılıkları bulunmaktadır. Buna göre Almanya’da hemşire maaşları ortalama olarak aylık 2000-2500 Euro arasında yer alırken, yıllık ortalama kazançları ise 30.000 ile 70.000 Euro arasında değişmektedir.

 FRANSA

Fransa’da son güncel verilere göre ortalama bir kamu çalışanın yıllık maaşı 2000 Euro civarındadır. Bunun yanı sıra Fransa’da öğretmen ve hemşire maaşları da ülkemize göre oldukça yüksek seviyededir.

Fransa’da ilköğretim düzeyinde çalışan bir öğretmenin yıllık kazanç oranları 29.000-35.000 Euro arasında değiştiği görülmektedir. Lise düzeyinde çalışan öğretmenleri yıllık kazançları ise 32.000-54.000 Euro arasında değişim göstermektedir.

Fransa’da kamuda çalışan hemşirelerin yıllık kazançları ise 30.000 Euro ile 61.000 Euro arasındadır. Fransa genelinden hemşire ve öğretmenlerin aldıkları ücretlerin senelere göre değişim göstermesinde toplu iş sözleşmesi farkları, kıdem ve enflasyon oranlarında yaşanan değişimler etkili olmaktadır.

HOLLANDA

Hollanda’da kamuda çalışan bir ilköğretim öğretmeninin aldığı yıllık ücret 36.000 Euro ile 55.000 Euro arasında değişirken, Lise ve dengi okullarda çalışan bir öğretmenin yıllık kazanç oranı ise 39.000 Euro ile 70.000 Euro arasında değişim göstermektedir.

Hemşire ücretleri ise Hollanda’da aylık ortalama 2.500 Euro olup değişen kıdem oranı, toplu iş sözleşmeleri farkı ve yıllık enflasyon oranı göz önüne alındığın da yıllık hemşirelerin kazancı 30.000 ile 53.000 Euro arasında değişim göstermektedir.

ÜLKEMİZ’DE DURUM

Temmuz ayı ile birlikte memurlar için üç ayrı artış ortaya çıktı. Maaşlara yüzde 3.5 zam alan memurların enflasyon farkı da yüzde 5.17 oldu. Ayrıca Memurların üçüncü zamları ise her ay aldıkları aile yardımlarında gerçekleşti. Lakin buna rağmen Kamu İş Görenlerinin ücretleri halen yoksulluk ve enflasyon oranlarının altında seyrettiği görülmektedir.

Temmuz ayı zam oranlarına göre kamuda çalışan en yüksek Öğretmen maaşı  4.247 TL iken  yüksek öğrenim mezunu hemşire maaşı ise 4.124 TL olmuştur.

Yoksulluk oranının 7.000 TL ve enflasyon oranlarının yüzde 17.90 olduğu ülkemizde kamuda çalışan öğretmen ve hemşirelerin ücretleri AB ülkelerinde çalışan aynı meslek gruplarının kazançlarına göre oldukça düşük seviyedir. Kur krizine bağlı olarak güncel döviz oranları baz aldığında, öğretmen ve hemşirelerimizin maaşları döviz kuru karşısında günden güne erimektedir.

AB ülkelerinde yeni mesleğe başlayan öğretmen ve hemşirelerin yıllık kazanç oranları 35.000 ile 40.000 Euro civarında değişim gösterirken, ülkemiz de öğretmen ve hemşire maaşları yıllık olarak 7000 Euro, aylık olarak ise yaklaşık 600 Euro civarına denk düşmektedir.

Seçim öncesi vaat edilen 3600 ek göstergenin öğretmen ve hemşirelerimizin ücretlerine yansıtılmalı, toplu iş sözleşmesi oranları artan yoksulluk ve enflasyon verilerine göre yeniden düzenlenmelidir. Ayrıca kamu iş görenlerinin ücretleri de yoksulluk ve yıllık enflasyon oranları baz alınarak tekrar gözden geçirilmelidir. 

BİRLEŞİK KAMU-İŞ

MERKEZ YÖNETİM KURULU