“Ergenekon” Davası ve Hukuk!

“Ergenekon” Davası ve Hukuk!

Yalnızca ülkemizde değil, dünyada “Asrın davası”olarak nitelenebilecek “Ergenekon” “kod” adlı davada salt hukuki açıdan değil delillerin toplanması ve değerlendirmesi gibi her açıdan tartışmalı bir yargılama sürecinden sonra nihayet mahkeme hükmünü verdi:

“86 yıl hapis… 177 yıl hapis… 129 yıl hapis…!”

66′sı tutuklu 275 sanıklı davada 10-15-20-25 yıl gibi cezalar ise sanki “çerez…”

DALGA DALGA DAVALAR…

Ülkemiz dalga dalga genişleyen ve diktatörlük dönemlerineözgü yöntemlerle, sahte delillerle, sabaha karşı  yapılan gürültülü tutuklamalarla, sabahakarşı ünlü hukuk, sanat, bilim adamları, ülkenin yüksek yargı başkanları, generalleri gözaltına alındı; doğruluğu tartışmalı,şaibeli delillerle yıllarca cezaevlerinde tutuldu.

Ülkemizde bu yöntemlerle açılmış, “hükümeti devirmeye yönelik örgüt kurmak” türünde oldukça siyasi kaç dava var; sayısını bile sayamıyoruz.

Bu davaların en büyüklerinden olan ve “Ergenekon davası” olarak nitelenen dava 6 yıl önce 27 Temmuz 2007 tarihinde “Birinci dalga” olarak  bir ihbar telefonuyla başlamıştı.  6 yıllık süreçte mahkeme başkanları üyeleri savcıları değişmiş, dünyada hiç bir hukuk davasında olamayacak biçimde ikinci üçüncü “ek”  iddianameler açılmış, dava kamu vicdanını, her 650 adet duruşmada kanatarak sürmüştür.

HUKUK HERKESE LAZIM OLACAK

Verilen cezaların astronomik yüksekliğinin siyasal iktidarın, iktidardan düşme korkusu yüzünden halkı ve biz emekçileri sindirme, korkutma amacı taşıdığını biliyoruz.

Bizi hiç bir ceza korkutamaz; haklılar korkmaz, korkmamalıdır.

Birleşik Kamu İş Konfederasyonu olarak ülkemizi bir “davalar” cehennemine çevirenlere hukukun bir gün lazım olacağını anımsatmak istiyoruz.

Anımsatmalıyız ki bir önceki “asrın davası”, “Dreyfus Davası”ydı!
BİRLEŞİK KAMU İŞ