1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ’NDE TÜM EMEKÇİLERİN TALEPLERİNİ UŞAK’TA HAYKIRDIK

1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ’NDE TÜM EMEKÇİLERİN TALEPLERİNİ UŞAK’TA HAYKIRDIK

Konfederasyonumuz Birleşik Kamu-İş ve bağlı sendikalar, 1 Mayıs İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü’nü, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk şeker fabrikasının kurulduğu UŞAK’ta, miting düzenleyerek kutladı.

"Şeker Vatandır, Vatan Satılmaz" şiarıyla Uşak’ta düzenlenen miting alanına Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, bağlı sendikaları, şubeleri, il temsilcilikleri ve Atatürkçü Düşünce Derneği ve şubeleri, CHP Uşak İlçe Örgütü ve Demokratik Kitle Örgütleri katıldı.

Uşak Kent Meydanı’nda düzenlenen miting alanına Konfederasyonumuz Birleşik Kamu iş Genel Başkanı Mehmet Balık, Genel Sekreteri Mücahit Dede,  Genel Dış İlişkileri ve Ar-Ge Sekreteri Doğan Altun, Eğitim-İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım, Tüm Yerel-Sen Genel Başkanı Hakan Kıran,  Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Zekiye Bacaksız, Büro-İş Genel Başkanı Haydar Şahindokuyucu, Orman-İş Genel Başkanı Şükrü Durmuş, Tapu Çevre Yol-İş Genel Başkanı Güven Nazmi Demiralp, Kültür Sanat-İş Genel Sekreteri Ömer Sayan, Konfederasyonumuza bağlı sendikaların MYK üyeleri, şube yöneticileri, ADD Genel Başkanı Tansel Çölaşan ve ADD şubeleri, Şeker İş Uşak Başkanı Yaşar Taylan, CHP Uşak milletvekili, CHP il ve ilçe örgütleri katıldı.

Konfederasyonumuz ve bağlı sendikalarının üyeleri; Uşak Bir Eylül Şehir Standından, Kent Meydanı’na doğru kitlesel olarak oluşturulan kortejler eşliğinde "Şeker Vatandır, Vatan Satılmaz", “Ne ABD Ne AB, Tam Bağımsız Türkiye” sloganları ile  “Güvenceli İş Güvenceli Gelecek İnsanca Yaşam İçin AKP’ye Teslim Olmayacağız” ve “Bir İki Üç Yetmez Daha Fazla Uşak Alpullu Çorum Daha Fazla Direniş Yaşasın 1 Mayıs, Şeker Vatandır, Vatan Satılmaz” pankartları açarak yürüdüler.

Kitle, arama noktalarından geçerek alana girdi. Atatürk Anıtı’na çelenk koyan konfederasyonumuz ve demokratik kitle örgütlerinin temsilcileri, burada saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı’nı okudu.

Konfederasyonumuz Birleşik Kamu Genel Başkanı Mehmet Balık, bağlı sendikaların Genel Başkanlarının yanına çağırarak 1 Mayıs Emek ve Dayanışma konuşmasını gerçekleştirdi.

Genel Başkanımız Balık, başta şeker fabrikalarının özelleştirilmesine yönelik açıklamalar gerçekleştirerek tüm emekçilerin ekonomik, özlük ve sınıfsal haklarına yönelik bir konuşma yaptı.

Tüm emekçilerle birlikte, yurdun her yerinde olduğu gibi UŞAK’ta da iktidara seslendiğini belirten Balık, emekçilerin taleplerini şöyle sıraladı:

“Birleşik Kamu-İş, sadece devlet memurlarının iş güvencesini değil, ülkedeki bütün çalışanların güvenceli, kadrolu ve insanca yaşayabilecekleri bir ücret seviyesinde çalışmalarını savunmaktadır.

-  İşsizliği ve esnek çalışma biçimlerini önlemek için,

-  Eğitimin ve sağlığın tamamıyla paralı hale getirilmesini önlemek için,

- OHAL ve KHK’ların kaldırılması için,

-  Sağlıkta reform adı altında devam eden şehir hastanelerine dur demek için,

- Kıdem tazminatı hakkına göz dikilmesini önlemek için,

- Sendikal örgütlenmenin önündeki engelleri kaldırmak için,

- Grevli toplu sözleşmeli sendika hakkı ve iş güvencesi başta olmak üzere tüm taleplerimiz için,

- Sosyal devlet uygulamalarının tasfiye edilmesini önlemek için,

-Enerji, şeker, otoyolları, sağlık ve eğitim başta olmak üzere, satılığa çıkarılan kurumlarımıza sahip çıkmak ve özelleştirmelerin durdurulması için,

-Vatanımıza ve milletimize ve emekçilere yönelen saldırıları durdurmak için,

-Irkçılığa, gericiliğe, bölücülüğe ve her türlü faşizme dur demek için,

- Emperyalist politikaları, sömürüyü ve kapitalizmi yıkmak için,

- Kamu Emekçilerinin iş güvencelerini sağlayan “657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu” değiştirilerek kamu emekçilerinin performansa dayalı esnek çalışma yönetimi ile iş güvencesiz, siyasi iktidarın memuru ve koşulsuz kapıkulu yapılmasına karşı çıkmak için,

- Milli Gelir paylaşımında adalet ve eşitliğin sağlandığı sosyal devleti yeniden tesis etmek için,

- Doğru tarım politikalarıyla üretici çiftçinin korunduğu, yerli üretimin ve üreticinin desteklendiği, yeniden kendi kendine yeten bir ülke için,

- Parlamenter demokrasiye sahip çıkmak için,

 -Emperyalistlere ve yerli işbirlikçilere karşı çıkmak için, mücadelemiz sürecektir.”

Konuşmaların ardından gruptakiler, müzik eşliğinde halay çekerek eğlendi.