2 BİN 20 TL ASGARİ ÜCRET AÇLIK SINIRINI DAHİ KARŞILAMIYOR EN AZ 3 BİN 124 TL OLMALIDIR

2 BİN 20 TL ASGARİ ÜCRET AÇLIK SINIRINI DAHİ KARŞILAMIYOR  EN AZ 3 BİN 124 TL OLMALIDIR
Ülkemizde ekonomik kriz derinleşmekte milyonlarca emekçi enflasyon altında ezilmektedir. Ülkedeki tüm çalışanlar yapılan zamların altında inim inim inlerken AKP iktidarı sadece krizi izlemekle yetinmektir. 
Ülkemizde ekonomik ve sosyal yaşam şartları her geçen gün kötüye gitmektedir.  Ekonomik kriz çarşıda, pazarda, marketlerde ve alışverişin yapıldığı tüm noktalarda ağır şekilde hissedilmektedir. 
Tüm emekçilerin kemer sıkma politikasına kurban gittiği ekonomik krizde, yoksulluk ve açlık sınırının altında yaşayan yurttaşlar; gıdasındaki, suyundaki, elektriğindeki ve doğalgazındaki vergilerin ve zamların altında ezilmektedir. 
AKP iktidarı milli gelirin kazancını sermayeye ekonomik krizin yükünü yoksulun sırtına yüklemeye devam etmektedir.
Bugün açık bir şekilde görülmektedir ki ülkemiz de mal ve hizmet fiyatlarında her ay arka arkaya zamlar yapılmaktadır. Yurttaşların ücret ve maaşlarını etkileyen bu durum mutsuz, kaygılı ve geleceğinde umutsuz insanlar yaratmaktadır.
AKP hükümeti, işsizliği önleyecek yatırım, üretim ve istihdam alanlar açmak yerine yurttaşların sırtına ağır vergiler yüklemektedir. 
Asgari ücretin ve özel sektörde çalışanların ücretlerinin yılda bir defa, kamuda çalışanların ücret ve maaşları ile emekli aylıklarının ise iki defa artırıldığı koşullarda yurttaşların alım gücü her geçen gün düşmektedir. 
Tüm bu olumsuz ekonomik gelişmeleri yurttaşların gözünden kaçırmak isteyen AKP iktidarı, 31 Mart yerel seçimler öncesinde göstermelik olarak asgari ücreti 2019 yılı için 2 bin 20 lira yaptı. Bu rakam yoksulluğa doğru sürüklenen emekçileri aldatmaya yöneliktir.  AKP’nin ekonomi politikası çökmüştür. Faiz, enflasyon rakamları ve işsizlik rakamları yurttaşları yoksullaştırmaya iktidarın çevresini zenginleştirmeye dönüktür.  
Sefalet ücretine mahkum edilen milyonlar ve asgari ücretliler, asgari ücretin 2018 yılı yılbaşında yılın tümünde geçerli olmak üzere yüzde 14 oranında artırılarak bin 603 liraya çıkarılmıştı. Yılın ilk 11 aylık döneminde enflasyonun yüzde 20’yi geçmesiyle birlikte net asgari ücrette reel olarak yüzde 5 oranında erime yaşandı. Ocak ve temmuz aylarında yapılan zamlarla birlikte memur ve emeklilerin maaş ve aylaklarında da ortalama yüzde 15 oranında bir artış yaşanmıştı. Yine yılın ilk 11 aylık dönemindeki enflasyon bu zamma rağmen memur maaşları ve emekli aylıklarını reel olarak yüzde 4,2 oranında eritti. 
Asgari ücret bu yılbaşında açlık sınırının yüzde 85,3’ünü karşılayabiliyordu. Bu oran kasım ayında yüzde 69’a kadar geriledi. Yine asgari ücret bu yılbaşında yoksulluk sınırının yüzde 22,3’üne yetebilirken kasım ayında bu oran yüzde 18,4’e düştü.
Asgari ücretlinin geçinemediği, esnafın vergi yükünün altında ezildiği, emeklinin açlık ve sefalete terk edildiği, gençliğin baskı ve zulme uğradığı, işsizlikle boğuştuğu AKP düzeniyle karşı karşıyayız. 
Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak emek düşmanı ve sermaye destekli politikalardan vazgeçemeye, emekçilerin temel ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için asgari ücretin derhal en düşük memur maaşı tutarı olan 3 bin 124 liraya düzeltilmesini bekliyoruz. 

BİRLEŞİK KAMU-İŞ
MERKEZ YÖNETİM KURULU