24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLU OLSUN

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLU OLSUN
Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün, 24 Kasım 1928 tarihinde Millet Mektepleri “Başöğretmen” unvanını kabul etmesinin 90.yıldönümünde tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Gününü kutluyoruz. 
Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren eğitim ve öğretime büyük önem verilmiştir. 24 Kasım’da Mustafa Kemal Atatürk’e Başöğretmen unvanı verilmiş ve ülkenin şartlarına uygun olarak bir eğitim seferberliği başlatılmış özellikle de kırsaldan kalkınma hedeflenerek ülke koşullarına uygun öğretmen yetiştirme amaçlamıştır.  Atatürk, öğretmenlere hitaben yaptığı bir konuşmada “Yeni Türkiye’nin birkaç yıla sığdırdığı askerlik, siyaset ve yönetim alanlarındaki devrimler, Sayın öğretmenler, sizin toplumda ve düşünce yaşamınızda yapacağınız devrimlerdeki başarınızla gerçekleşecektir. Hiçbir zaman unutmayın ki, Cumhuriyet sizden “fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister’ diyerek öğretmenlerin önemini belirtmiştir. 
Cumhuriyetin ilk yıllarında, Türkiye’nin saygın ve çağdaş bir ülke haline getirilmesi hedeflenmiş ve çağdaşlaşmanın en önemli görevi öğretmenlere verilmiştir. Eğitimin kalitesini ve gelecek kuşakları yetiştirme görevi öğretmenlerin olmuştur. Ülkemizin yönünü çağdaş uygarlığa ve Cumhuriyete döndürecek asli unsur öğretmenlerdir. Gelecek nesillerin üzerinde büyük emekleri olan öğretmenlerin; toplumları ve insanlığı ileri götürmesi doğru eğitim ve doğru Milli Eğitim politikalarıyla olmuştur.
Çağdaş, bilimsel, laik ve ulusal eğitimin en büyük savunucuları ve öğreticileri öğretmenler olmalıdır. Öğretmenler, Cumhuriyetin değerlerini, Atatürk ilke ve devrimlerini çocuklara öğretmeyi sürdürmelidir. 
Öğretmenlik, dünyanın en kutsal mesleklerinden biri olsa da Türkiye'de insani yaşam standartlarında hızla uzaklaşmaktadır.  Öğretmenlerin toplumsal statüleri, ekonomik, sosyal ve özlük hakları, Cumhuriyet döneminden bugüne geçtiğimiz yıllar içinde sürekli gerilemiştir. Özellikle AKP iktidarı döneminde eğitim sistemi kaosa sürüklenmiş ve öğretmenlik mesleği zedelenmiştir. 
Ülkemizde birçok sorunun kaynağı eğitim ve eğitim çalışanları olduğunun farkında olan Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu; öğretmenlerimizin yaşadığı tüm sorunların çözülmesini birkez daha hazırlatıyor ve eğitim ve bilim emekçilerinin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyoruz.