24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN

Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü Tüm
öğretmenlerimizin gününü en içten dileklerimizle kutluyoruz.

 Bugün son yıllarda bilinçli bir şekilde
itibarsızlaştırılmaya çalışılan öğretmenlik mesleği onurlu varlığını koruma
kaygısında. Tüm olumsuzluklara rağmen öğretmenler özveri ile mesleklerini icra
etmenin gayreti içinde. Mustafa Kemal’in kendilerine yüklediği sorumluluğun
farkında olarak Cumhuriyeti ve kazanımlarını gelecek kuşaklara öğretme ve
anlatma görevini yerine getirmekteler.

 Siyasal iktidar bir yandan eğitimi kendi
ideolojisi kapsamında yeniden şekillendirmekte “Dindar ve Kindar” nesil
yetiştirme amacına yönelik olarak sinsi ve açık adımlarını atmaktadır. Bir
yandan öğretmenleri ve tüm kamu çalışanlarını iş güvencesinden yoksun hale
getirmek için kamuoyu oluşturmakta toplumun diğer kesimlerine hedef
göstermektedir. Özelde öğretmene genelde tüm kamu çalışanlarına karşı şiddet
artmaktadır. Öğretmenlik mesleğini yerine getirenleri aynı işi yapmalarına
rağmen ücretli, vekil, sözleşmeli, kadrolu, uzman, başöğretmen v.b adlar
altında bölmekte, farklı ücret politikası ile çalışanları birbirine düşman hale
getirerek iş barışını bozmaktadır.

Siyasal iktidarın işbirlikçi
politikaları sonucu eğitim paralı hale gelmiş, öğrenciler müşteri veliler ise
yolunacak kaz konumuna getirilmiştir. Artık yeterli derecede parası olmayan
halk çocuklarının nitelikli ve kamusal eğitim alma olanakları ortadan
kaldırılmıştır. 4+4+4 diye adlandırılan eğitimdeki gerici ve bölücü değişimler
topluma dayatılmış , biz yaptık oldu mantığı ile demokratik eğitimin içi
boşaltılmıştır.

Emeklilik sırasındaki hak
kayıplarından dolayı emekli olamayan öğretmenler ile boş derslerin geçmesine ve
kadro ihtiyacı bulunmasına rağmen atanmayan öğretmenlerin bulunması ciddi bir
tezat oluşturmaktadır. Atanmayan öğretmenlerin 36 tanesinin intiharı seçmiş
olması siyasal iktidarın alnındaki bir kara leke olarak kalmaya devam
edecektir.

Tüm bu olumsuzlukların farkında
olan Cumhuriyetin öğretmenleri gereken yanıtı en sert şekilde verecektir.
Cumhuriyetin kazanımlarının bir bir ortadan kaldırılmasına, mesleklerinin
itibarsızlaştırılmasına, sefalet ücretlerine mahkûm yaşatılmalarına müsaade
etmeyecektir.

Mustafa Kemal’in yolundaki
öğretmenlerimizin öğretmenler gününü tekrar kutluyor örgütlü mücadele ile
sorunların üstesinden gelebileceğimize inancımızı bir kez daha yineliyoruz

 MERKEZ YÖNETİM KURULU