25 KASIM’IN TEMELİNDE BÜYÜK BİR MÜCADELE YATIYOR!

25 KASIM’IN TEMELİNDE BÜYÜK BİR MÜCADELE YATIYOR!

25 Kasım’da Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma Günü’de kadınlara uygulanan şiddeti bir kez daha kınıyoruz.

25 Kasım, insanlık tarihinde kadınlara yönelen, alçakça şiddetin, insanlık utancının yıldönümü olduğu gibi aynı zamanda kadınların; erkek egemen toplumsal şiddete karşı duruşun ve örgütlenmenin tarihidir.

25 Kasım “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” öylesine anılsın diye verilen bir gün değildir. Temelinde büyük bir mücadele yatmakta bugün bile kadınlara yol gösteriyor geleceğini aydınlatıyor. Bu mücadeleleri başlatan ve yaşamlarını adayan  “Mirabel Kardeşleri” saygıyla anıyoruz.

Kadına yönelik şiddet, ulusal ve uluslararası tüm gelişmelere rağmen, coğrafi sınır, ekonomik gelişmişlik ve öğretim düzeyine bakılmaksızın tüm dünyada ve kültürlerde yaygın olarak görülen evrensel bir sorundur. Genç, yaşlı, zengin, fakir fark etmiyor, her kesimden kadına şiddet uygulanıyor ve vahşice sokak ortasında katledilebiliyor.

Ülkemizde kadına yönelik şiddetin başta gelen nedenleri arasında geleneksel, kültürel ve dinsel etkenler bulunsa da toplumsal cinsiyet eşitsizliği, ayrımcılık, ataerkil-toplumsal şiddet ve aile içi şiddet toplumda yaygın anlayışını sürdürmektedir.

Kadına yönelik şiddet böylesine korkunç boyutlara ulaşmışken AKP hükümeti, cinsiyet ayrımcı politikalarını, yasalarını ve uygulamalarını hayata geçirmektedir.

AKP’nin, toplumsal yaşamda artan gericiliği, kadın düşmanı politikaları ve söylemleri ve kadın şiddet sürekli artmıştır. Bunun en son örneği İstanbul Sözleşmesi’nde Türkiye’nin çekilmesi kararıdır.

Her yıl olduğu gibi bu yılda Türkiye’nin gündeminden hiç düşmeyen erkek şiddeti ve kadın cinayetlerine dikkat çekmek istiyoruz. Her gün ülkemizde şiddetten ölen kadınların fotoğraflarını paylaşıyoruz,  acılarını, acılı ailelerini, gidenlerin ardından kalan öykülerini okuyoruz ve kadına yönelik şiddete tepki veriyoruz.  

AKP hükümetinin kadını koruma yerine kadını ikinci sınıf insan görerek, anti-demokratik politikalarıyla toplumdan kadını dışlamasına karşı çıkıyoruz.

Kadına uygulanan utanç verici ve kadını ezen her türlü eyleme dur diyoruz.

Ne yazık ki kadına yönelik şiddet çok kısa bir sürede çözülebilecek bir sorun da değil. Toplumsal dönüşüme ihtiyaç var. Toplumsal bilincin gelişmesi gereklidir.

Kadın cinayetlerinin yaşamımızın bir parçası haline getirilerek normalleştirilmesine izin vermeyeceğiz ve bunun takipçi olmayı sürdüreceğiz.

Kadınlar ve erkekler, toplumun her alanında eşittir. Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik fiziksel, psikolojik, cinsel ya da ekonomik… Şiddetin her türü kayıtsız, şartsız insan hakları ihlalidir ve suçtur!

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak; 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü”nün, ülkemizde ve dünyada kadına yönelik şiddetin önlenmesine, kadın haklarının korunup geliştirilmesine ve sorunlara karşı duyarlı olmayı sürdüreceğiz.

BİRLEŞİK KAMU-İŞ

MERKEZ YÖNETİM KURULU