4+4+4’E ve ZORBALIĞA KARŞI ORTAK EYLEM ÇAĞRISI

4+4+4’E ve ZORBALIĞA KARŞI ORTAK EYLEM ÇAĞRISI

1997 yılında çıkarılan 8 yıllık kesintisiz zorunlu eğitim modeli pedagojik ilkelere, bilimsel eğitime, özgür düşünceye ve ülkemizin gerçeklerine uygun olarak başlatılmıştır. Bu uygulama ile ilköğretimde okuma yazma oranının % 98 lere ulaşması Siyasi iktidarı tedirgin etmiş olmalı ki, topluma sormadan, bilime ve akla danışmadan adeta yangından mal kaçırırcasına yasa çıkarmaya çalışmaktadır.


         
Çıkarılmak istenen 4+4+4 diye adlandırılan yasadan toplum rahatsızdır, Siyasi iktidar kimseye sormadan konunun muhatabı olan taraflardan görüş almadan Başbakanın mensubu olduğu bir derneğin talepleri doğrultusunda adeta intikam duygularıyla yasa çıkarmaya çalışmaktadır. Çıkarılmak istenen bu yasa ideolojiktir, siyasaldır ve AKP nin genç zihinleri karartma projesidir.   


         
Bu yasa teklifi ile zorunlu eğitimi 12 yıla çıkarıyormuş gibi görünerek zorunlu temel eğitimi kademelendirerek, ulusal ve laik eğitimin içini boşaltma çabaları, TBMM’ de zorbalıkla birleşmiş ve milletin vekillerine dayak atmaya kadar varmıştır.


         
AKP nin “İleri Demokrasi” söylemleriyle mecliste ve komisyonlarda izlediği çoğunluğun zorbalığı, parlamenter demokrasiyi bitirmiş adeta faşizan bir diktatörlük noktasına getirilmiştir.


         Ruhunu, aklını ve vicdanını başkasına emanet edenlerle, birilerine körü körüne boyun eğenlerle büyük hedeflere asla varılamaz. Ancak aklı ve vicdanı özgür olanlar, büyük işleri başarabilirler.


         Atatürk ilke ve devrimlerine, Cumhuriyetimizin kazanımlarına, ülke bütünlüğüne, laik, bilimsel, demokratik, eşitlikçi ve parasız eğitime sahip çıkmaya devam edeceğiz.


         Birleşik Kamu-iş Konfederasyonu olarak, AKP‘ nin meclisteki antidemokratik zorba ve faşizan tavrını kınıyor, toplumun tüm kesimlerini, bu yasaya karşı yan yana, omuz omuza birlikte mücadeleye ve ortak eylem yapmaya çağırıyoruz.


 

BİRLEŞİK KAMU-İŞ KONFEDERASYONU

MERKEZ YÖNETİM KURULU