5 EKİM DÜNYA ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLU OLSUN

5 EKİM DÜNYA ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLU OLSUN

5 Ekim,1994
yılında  Birleşmiş Milletler (İLO ve
UNESCO )’in kararı ile "Dünya Öğretmenler Günü" olarak kabul edilmiş
ve bu karara imza koyan ülkeler tarafından da kutlanmaktadır.Bu kararı
onaylayan ülkelerden biri de biz olmamıza rağmen bunlar içinde çalışma
koşulları en ağır olan ülke konumundayız.Örneğin OECD ülkelerinde öğretmenlerin
yıllık çalışma saati ortalaması 1675 iken ,ülkemizde yıllık çalışma saati 1816
dır. Bunun yanı sıra öğretmenlerimizin maaşları da bu ülkeler için de en az
olanlarındandır.Aradaki  bu farklar her
geçen yıl  bizim aleyhimize olacak
şekilde açılmaktadır.Buna karşın siyasal iktidarın Eğitim bakanı öğretmenlerin
az çalışıp çok maaş aldığını belirterek bu meslek gurubundaki
emekçilerimizi  yoksullaştırılmış tüm emekçilerin
ve toplumun nazarında küçük düşürme gayreti içersindedir.

 

 

           2012 yılı eğitim emekçilerimiz için olağanüstü
kötü koşullarda başlamıştır.4+4+4 eğitim modelini getiren iktidar hem toplumu
ve hem de eğitim emekçisi öğretmenlerimizi bir kaos ortamına sokmuştur. Öğretmenler,
sık sık değişen eğitim politikalarının ve siyasi iktidarın tasarruflarının
mağduru olmaktadır. Öğretmenlik mesleğinin standartları özellikle AKP döneminde
düşürülmüş, nitelikli öğretmen yetiştirme politikaları terk edilmiştir.
Öğretmenlerin bugünkü çalışma koşulları ve maaşlarıyla kendilerini mesleki
olarak yetiştirmeleri ve geliştirmeleri mümkün değildir . Eğitimde benimsenen
esnek çalışma uygulamaları aynı işi yapan farklı statülerde öğretmen
istihdamını gündeme getirmiş, kariyer basamakları uygulaması ile öğretmenlerin
sınıflandırılması, eğitimin niteliğini olumsuz etkilemiştir. Sınıf
mevcutlarının fazlalığı, okul öncesi çağdaki çocukların zorla ilkokula kayıt
edilmesi gibi sorunlar eğitimi ve öğretmenlerin mesleklerini sağlıklı bir
şekilde yapmalarını engellemektedir.Siyasal iktidar öğretmenlik mesleğini
itibarsızlaştırma uygulamalarına her geçen gün bir yenisini ekleyerek devam
etmektedir.Bu politikalar öğretmenlerimizin veli ve öğrenciler tarafından
şiddet görmelerine ve hatta öldürülmelerine bile neden olmaktadır.Ulusal ve
uluslararası sözleşmelerden aldığı  demokratik
ve hukuksal haklarını kullandıkları , sendikal çalışmalara katıldıkları için
her yıl çok sayıda öğretmen soruşturma  geçirmekte,
cezalandırılmakta ya da sürgün edilmektedir.

 

 

       Konfederasyon
olarak  eğitim emekçisi öğretmenlerimizin
içine düşürüldüğü bu kaos ortamından  bir
an önce kurtarılmasını istiyor ve "Dünya Öğretmenler Gününü"
kutluyoruz.

 

 

      Yaşasın örgütlü
emek mücadelemiz.

 

                                                                    MERKEZ YÜRÜTME KURULU