BAŞKANLAR KURULU TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİK

BAŞKANLAR KURULU TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİK

Konfederasyonumuz Birleşik Kamu-İş, 27 Kasım 2020 tarihli Başkalar Kurulu toplantısını gerçekleştirdi.

Başkanlar Kurulu; Genel Başkanımız Mehmet Balık Başkanlığında yapıldı.  Toplantıda konfederasyonumuz Genel Sekreteri Mücahit Dede, Genel Mali Sekreteri Ali Taştan, Genel Örgütlenme Sekreteri Hasan Kütük, Genel Eğitim Basın-Yayın Sekreteri Levent Akça, Genel Dış İlişkiler ve ARGE Sekreteri Doğan Altun, Birleşik Kamu-İş Merkez Denetleme Kurulu Başkanı İbrahim Bozdağ hazır bulundu. Toplantıya Eğitim-İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım, Tüm Yerel-Sen Genel Başkanı Temer Yiğit Güler, Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Zekiye Bacaksız, Büro-İş Genel Başkanı Alay Hamzaçebi, Ulaşım-İş Genel Başkanı Cihad Koray, Tapu Çevre Yol-İş Genel Mali Sekreteri Mustafa Kayhan Kaya, bağlı sendikalarımızın MYK üyeleri katıldılar

Konfederasyonumuz  Genel Başkanı Mehmet Balık’ın açılış konuşmasının ardından daha önceden belirtilen gündem maddeleri değerlendirildi.

Gündem maddeleri üzerinden, sendika başkanları ve katılımcılar düşüncelerini açıkladılar.

Gündemdeki maddelerin görüşülmesinden sonra Başkanlar Kurulu sona erdi.