EĞİTİM EMEKÇİLERİNİN 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ’NÜ KUTLUYORUZ

EĞİTİM EMEKÇİLERİNİN 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ’NÜ KUTLUYORUZ


Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü; tüm eğitim emekçilerinin, öğretmenler gününü en içten dileklerimizle kutluyoruz.

Ülkeleri, toplumları ve insanlığı ileriye götüren her zaman iyi ve doğru eğitim olmuştur. Bu nedenle Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarında, ülkemizin saygın ve çağdaş bir ülke haline getirilmesi hedeflenmiş ve çağdaşlaşmanın en önemli görevi öğretmenlere verilmiştir.

Ülkemizin yönünü çağdaş uygarlığa ve Cumhuriyete döndürecek asli unsur öğretmenlerdir. Gelecek nesillerin üzerinde büyük emekleri olan öğretmenlerin; toplumları ve insanlığı ileri götürmesi doğru eğitim ve doğru Milli Eğitim politikalarıyla olmuştur.

Ülkemizde eğitimin birçok sorunu bulunmaktadır. Pandemi ile birlikte sorunların daha da derinleştiğini görmekteyiz.

Pandemiyle birlikte eğitim sisteminin büyük bir belirsizliğe sürüklenmesi ve işlemez hale gelmesinin asıl nedeni AKP iktidarının eğitimsizlik politikasıdır. Devlet okullarına verilmeyen kaynaklar milyarlarca liralık teşvikler halinde özel okul patronlarına sunulmuştur. On binlerce ataması yapılmayan öğretmen işsizliğe mahkum edilirken, öğretmenlik mesleği ayaklar altına alınmış ve öğretmenler itibarsızlaştırılmıştır.

AKP iktidarı en büyük tahribatı eğitim alanında yapmıştır. Eğitim; kamusal ve laik niteliğinden aşındırılmış, gerici politikaların hedefi haline gelmiştir. Eğitim politikaları; tarikat ve cemaatler eliyle belirlenirken, Milli Eğitim Bakanlığı bu süreci izlemekle kalmamış aynı zamanda bu sürecin ana aktörü haline gelmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı müfredatı gericiliğe ve tarikatlara teslim edilmiştir.

Yurttaşların çocukları imam hatip okullarına mecbur bırakılmaktadır. Çocuklar tarikat ve cemaatlerin eline teslim edilmektedir.

Eğitim sisteminde yaşanan kargaşanın biran önce son bulmasını, eğitim-öğretim niteliğinin arttırılması gerekmektedir. Eğitimin kalitesini yükseltecek asli unsur öğretmenlerdir. Kaliteli bir eğitim ise bilimsel, laik ve çağdaş eğitimle mümkündür.

Ve diyoruz ki;

Öğretmenlerimizin içinde bulunduğu koşullar çağdaş Türkiye'ye yakışmamaktadır.

Öğretmenlerin ve öğrencilerin sağlık koşulları sağlanmadan eğitim-öğretim başlatılmamalıdır.

Milli Eğitim Bakanlığı salgın koşulları ve sonrası için acilen eğitim seferberliği başlatmalıdır.  Eğitimde yaşanan sorunlara kalıcı çözümler üretilmelidir. Eğitimdeki öğretmen eksikliğini gidermek için ataması yapılmayan tüm öğretmenler derhal atanmalıdır.

Eğitim eşit, parasız ve kamusal niteliğe kavuşturulmalıdır.

Eğitim yuvalarında bilimsel, laik, ulusal, demokratik ve nitelikli bir eğitim anlayışının yerleştirmesi asıl amaç olmalıdır.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak;  öğretmenlere hak ettiği değer ve imkanların verildiği bir Türkiye'nin uygarlık düzeyindeki yeri yüksek olacağını belirtiyoruz. 

Bu duygu ve düşüncelerle; fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür nesiller yetiştiren eğitim emekçilerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyoruz.


BİRLEŞİK KAMU-İŞ

MERKEZ YÖNETİM KURULU