EĞİTİMİ KAOSA DÖNÜŞTÜREN AKP İKTİDARI EĞİTİM-ÖĞRETİMİN PROBLEMLERİNİ ÇÖZEMEZ

EĞİTİMİ KAOSA DÖNÜŞTÜREN AKP İKTİDARI EĞİTİM-ÖĞRETİMİN PROBLEMLERİNİ ÇÖZEMEZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İbn Haldun Üniversitesi Külliyesi Açılış Töreni’ndeki eğitim ve öğretime ilişkin açıklamaları kabul edilemez.

Cumhurbaşkanı, 18 yılda eğitim ve kültürde arzu ettiğimiz ilerlemeyi sağlayamadık demesiyle eğitim-öğretimdeki kaosun en üst düzeydeki itirafını bizzat yapmıştır.  Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üzüldüğü konu, okullarımızda çocuklarımıza matematik, fizik, kimya öğretemiyor olmamız değildir. Üzüldüğü şey, ‘dinine ve kinine sahip çıkacak nesiller’ yetiştirmeyi başaramamış olmasıdır.

Cumhurbaşkanın eğitime ilişkin geçmişte yapılan uygulamalarını bildiğimizden konuşmasını şaşkınlığını yaşıyoruz. 18 yıllık AKP iktidarında bugüne kadar yapılan sözde reformlar eğitim bilimcilere danışılmadan yapıldı. 83 milyonun yaşadığı bir ülkede eğitim sisteminde yapılacak değişiklikler, reformlar büyük bir toplumsal uzlaşıyla ve tamamen pedagojik gerekçelerle yapılması gerekirken eğitim bilimcilerin görüşleri önemsenmeden, bilimsel temellerden yoksun bir şekilde hayata geçirilmiştir.

Eğitim-öğretim nüfusun hane hesabı ile değerlendirilmelidir. Eğitim sistemi ülke nüfusunun dolaylı ve dolaysız olarak tümünü ilgilendiren yaşamsal bir ögedir. Her hanede ya öğrenci ya öğretmen bulunmaktadır. Dolayısıyla yapılacak düzenlemelerin toplumun ve sistemin tüm paydaşlarının onayı ile olması sistemin düzenlemenin başarısını da etkilemesi olasılığı yüksektir. Oysa 2002 yılında iş başına gelen ve 18 yıldır tek başına ülkeyi ve dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığını yöneten AKP iktidarı müfredat başta olmak üzere, sistemin bütünlüğü, teşkilat yapılanması ve eğitim mevzuatlarında sayısız düzenlemeleri “emrivaki” bir şekilde yapmış ve istenilen sonuç alınamamıştır.

2002 yılında bu yana iktidarda olan AKP’nin temel sorunun uzun vadeli bir eğitim planlamasının olmayışıdır. Genellikle anlık reform diye başlatılan ama alt yapısı olmayan projeler ya da ideolojik dayatmalarla yapılan düzenlemeler eğitim sistemini kaotik bir yapıya sürüklemiştir.

Cumhurbaşkanın açıklamaları eğitimin içindeki kaosu göstermesi açısından yeterlidir ve aynı zamanda siyasi iktidarın eğitimin sorunlarını çözemeyeceği itirafıdır.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak; eğitim sisteminin tüm paydaşlarla birlikte acilen değerlendirilmesinin koşullarının oluşturulmasını  ve uzlaşı yoluyla sorunların çözülmesini bekliyoruz.

BİRLEŞİK KAMU-İŞ

BİRLEŞİK KAMU-İŞ

MERKEZ YÖNETİM KURULU