HAYDARPAŞA VE SİRKECİ GAR İHALELERİ İPTAL EDİLSİN KAMUYA DEVREDİLSİN

HAYDARPAŞA VE SİRKECİ GAR İHALELERİ İPTAL EDİLSİN KAMUYA DEVREDİLSİN


Haydarpaşa ve Sirkeci Garı, rant düzeninin ve ülkenin sömürüsünün akıl almaz yöntemlerle nasıl yapıldığını gözler önüne sermektedir. Siyasal iktidar, gördüğü her kamu binasını ve işletmesini yandaşa dağıtılacak rant ve gelir kapısı olarak görmektedir. Haydarpaşa ve Sirkeci garları ihalesinin adrese teslim verilmesi rantın büyüklüğünü göstermektedir.

Haydarpaşa ve Sirkeci Gar Sahası'ndaki bazı alanların ve üzerindeki yapıların, TCDD tarafından; İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin hukuksuz şekilde devre dışı bırakılarak, İBB eski çalışanı ve Okçular Vakfı Genel Müdürlüğü yapmış Hüseyin Avni Önder’in Hezarfen Danışmanlık Limited Şirketi’ne verilmesi kabul edilemez.

Türkiye Cumhuriyeti’nin; sanayisi, ticareti, ulaşımı, limanları, demir yolları, petrolleri, kentleri, turizmi, tersaneleri ve bankaları; yani nesi var nesi yoksa hepsi, AKP iktidarı tarafından yağmaya ve talana açılmıştır.

Ülkenin sömürüsü uğruna, endüstriyel tarım, turizm, maden ve inşaat sektörlerinin neresi sömürülecekse orada AKP iktidarı ve yandaşları bulunmaktadır.

AKP iktidarının, rant düzenini ve yandaşları beslemek amacıyla Haydarpaşa ve çevresini ranta açmak için yapmadığı usulsüzlük kalmadı. Kamu ihalelerini hep belli çevreler almaktadır. AKP iktidarı kamuya ait ne varsa tasfiye etme planlarıyla hareket etmektedir.

AKP iktidarı; bürokratik mekanizmalara, ihale veriliş sistemine uymayarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni hukuksuz bir şekilde devre dışı bırakmıştır.

İhalenin veriliş tarzından kar boyutlarını, hukuku çiğnemelerinden gözlerinin nasıl bir hırsına bürüdüğünü anlıyoruz.

Bugün tarihi garlar için yaptıklarını yarın başka kamusal alanlarda da deneyecekler. 

Haydarpaşa ve Sirkeci garları İstanbul’un en önemli sembollerindendir ve kamu yararı gözetilerek işletilmesi gerekmektedir. Bu garların işletilmesinin sorumluluğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve TCDD’nin görevi ve sorumluluğunda olması gerekmektedir.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak; Haydarpaşa ve Sirkeci Gar Sahası'nın ihalelerinin iptal edilerek asli ve kamusal amaçları doğrultusunda kullanılmak koşuluyla İBB'ye devredilmesini istiyoruz.

BİRLEŞİK KAMU-İŞ

MERKEZ YÖNETİM KURULU