KADINA YÖNELİK ŞİDDET VE CİNAYET İNSANLIK SUÇUDUR!

KADINA YÖNELİK ŞİDDET VE CİNAYET İNSANLIK SUÇUDUR!


25 Kasım’da Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma Günü’nde kadınlara uygulanan şiddeti kınıyoruz.

25 Kasım, insanlık tarihinde kadınlara yönelen, alçakça şiddetin, insanlık utancının yıldönümü olduğu gibi aynı zamanda kadınların; erkek egemen toplumsal şiddete karşı duruşun ve dayanışmanın örgütlendiği tarihtir.

Kadınlar,  yaşamın her alanında eşit fırsatlara, eşit hak ve yükümlülüklere sahip değildir.  Ne yazık ki kadınlar her türlü ayrımcılığa uğramaktadır. Bu nedenle kadınlar; fiziksel, cinsel, ekonomik ve duygusal şiddetin her türlüsüne karşı mücadele yürütmektedir.

Ülkemizde kadına yönelik şiddet artmakta ve kadın cinayetleri her geçen gün artarak büyümektedir. 2020’nin ilk on ayında en az 229 kadın öldürülmüştür. Kadına yönelik şiddet böylesine korkunç boyutlara ulaşmışken AKP hükümeti, cinsiyet ayrımcı politikalarını, yasalarını ve uygulamalarını hayata geçirmektedir.

Şiddetin her türü kayıtsız, şartsız insan hakları ihlalidir ve suçtur. Kadın cinayetlerinin yaşamımızın bir parçası haline getirilerek normalleştirilmesine izin vermeyeceğiz ve bunun takipçi olmayı sürdüreceğiz.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak; 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü”nün, ülkemizde ve dünyada kadına yönelik şiddetin önlenmesine, kadın haklarının korunup geliştirilmesine ve sorunlara karşı duyarlı olmayı sürdüreceğiz.

BİRLEŞİK KAMU-İŞ

MERKEZ YÖNETİM KURULU