KADINA YÖNELİK ŞİDDETE HAYIR!

KADINA YÖNELİK ŞİDDETE HAYIR!

 25 Kasım’da Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma Günü’de kadınlara uygulanan şiddeti bir kez daha kınıyoruz.

25 Kasım, insanlık tarihinde kadınlara yönelen, alçakça şiddetin, insanlık utancının yıldönümü olduğu gibi aynı zamanda kadınların; erkek egemen toplumsal şiddete karşı duruşun ve dayanışmanın örgütlendiği tarihtir.  

Kadına yönelik şiddet, ulusal ve uluslararası tüm gelişmelere rağmen, coğrafi sınır, ekonomik gelişmişlik ve öğretim düzeyine bakılmaksızın tüm dünyada ve kültürlerde yaygın olarak görülen evrensel bir sorundur.

Ülkemizde kadına yönelik şiddetin başta gelen nedenleri arasında geleneksel, kültürel ve dinsel etkenler bulunsa da toplumsal cinsiyet eşitsizliği, ayrımcılık, ataerkil-toplumsal şiddet ve aile içi şiddet toplumda yaygın anlayışını sürdürmektedir.

Kadına yönelik şiddet artmakta ve kadın cinayetleri her geçen gün artarak büyümektedir. 2012 yılında 210, 2013 yılında 237, 2014 yılında 294, 2015 yılında 303, 2016 yılında 328, 2017 yılında 409, 2018 yılında 440 ve 2019 yılının ilk 10 ayında 383 kadın öldürüldü.

Kadına yönelik şiddet böylesine korkunç boyutlara ulaşmışken AKP hükümeti, cinsiyet ayrımcı politikalarını, yasalarını ve uygulamalarını hayata geçirmektedir.

AKP hükümetinin kadını koruma yerine kadını ikinci sınıf insan görerek, anti-demokratik politikalarıyla toplumdan kadını dışlamasına karşı çıkacağız.

Türkiye’de kadına uygulanan şiddet ve bu sorunla ilgili çözüm arayışları, bugüne kadar hem sivil hem de kamu kuruluşlarınca ele alınmasına karşılık ne yazık ki toplumsal bilinç fazla gelişmemiştir.  

Kadın cinayetlerinin yaşamımızın bir parçası haline getirilerek normalleştirilmesine izin vermeyeceğiz ve bunun takipçi olmayı sürdüreceğiz.

Kadınlar ve erkekler, toplumun her alanında eşittir. Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik fiziksel, psikolojik, cinsel ya da ekonomik… Şiddetin her türü kayıtsız, şartsız insan hakları ihlalidir ve suçtur!

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak; 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü”nün, ülkemizde ve dünyada kadına yönelik şiddetin önlenmesine, kadın haklarının korunup geliştirilmesine ve sorunlara karşı duyarlı olmayı sürdüreceğiz.

BİRLEŞİK KAMU-İŞ

MERKEZ YÖNETİM KURULU