KONFEDERASYONUMUZ OLAĞANÜSTÜ BAŞKANLAR KURULU TOPLANTISINI YAPTI

KONFEDERASYONUMUZ OLAĞANÜSTÜ BAŞKANLAR KURULU TOPLANTISINI YAPTI

Konfederasyonumuz Birleşik Kamu-İş, 27 Eylül 2019 tarihli Olağanüstü Başkalar Kurulu toplantısını gerçekleştirdi.

Olağanüstü Başkanlar Kurulu; Konfederasyon Genel Başkanı Mehmet Balık Başkanlığında, MYK Üyeleri Mücahit Dede, Ali Taştan, Hasan Kütük, Levent Akça, Mehmet Yeşildağ, Doğan Altun ile Birleşik Kamu-İş Denetleme Kurulu Başkanı İbrahim Bozdağ ve Üye Uğurcan Küçükala’nın hazır bulunmasıyla başladı.  Toplantıya Eğitim-İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım, Ulaşım-İş Genel Başkanı Cihad Koray, Tüm Yerel-Sen Genel Sekreteri Arap Mucur, Genel Sağlık-İş Genel Sekreteri Sinan Sevimli ve Büro-İş Genel Hukuk Sekreteri Ömer Sezgin katıldılar.

Konfederasyonumuz  Genel Başkanı Mehmet Balık’ın açılış konuşmasının ardından daha önceden belirtilen gündem maddeleri değerlendirildi.

Gündem maddeleri üzerinden, sendika başkanları ve katılımcılar düşüncelerini açıkladı. Gündem maddeleri hakkında görüş birliğine varıldı.

Gündemdeki maddelerin görüşülmesinden sonra Olağanüstü Başkanlar Kurulu sona erdi.