MARAŞ KATLİAMINI UNUTMADIK UNUTMUYORUZ!

MARAŞ KATLİAMINI UNUTMADIK UNUTMUYORUZ!

Bundan 42 yıl önce 19 Aralık 1978 günü başlayıp 26 Aralık tarihine kadar süren bir insanlık utancı yaşandı. Ülkemiz topraklarında yaşanmış bütün katliamları lanetliyoruz, kaybettiğimiz tüm yurttaşlarımızı bir kez daha saygıyla anıyoruz.

Maraş’ta, inançlarından ve düşünsel yaşamları nedeniyle bir inanç hedef haline getirilerek gericilik büyütüldü ve insanlık dışı suç işlendi.

Tüm katliamlarda olduğu gibi öncesinde ve sonrasında olaylar planlanmıştır. Alevi yurttaşların evleri öncesinde işaretlenerek Alevi-Sünni çatışmasına zemin hazırlanmıştır. Maraş’ta din, mezhep ve etnik kimlik farklılıkları kullanılarak olaylar kışkırtılmış insanlar; kadın, çocuk, genç, yaşlı, hamile ayrımı yapılmaksızın göz göre göre katledilmiştir. İnsanlığa karşı işlenen suçlar ne affedilir ne de unutulur.

Ülkemiz topraklarında yaşanan tüm katliamlar gibi Sivas, Çorum, Tokat ve Maraş’ta yaşananların hedefi mezhep siyasetini kışkırtmaktı. Asıl amaçları mezhep kışkırtıcılığı yaparak Cumhuriyet rejimini yıkmak olduğu bugün daha iyi anlaşılmaktadır.

Yaşanan tüm acılar bizlere şunu göstermiştir ki her türlü gericiliğin arkasında asıl hedef laik Cumhuriyet ve devrimleri olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne ve onun tüm ilerici kazanımlarına yöneliktir.

Maraş olayının üzerinden yıllar geçse de Cumhuriyet tarihimizin en acımasız katliamlarından biri olma gerçeğini değiştirmeyecektir.

Maraş katliamı demokrasiye, laikliğe ve en önemlisi de insan yaşamına saldırıdır. Bu nedenle tarihimize kara leke olarak geçen Maraş ve diğer katliamların bir daha yaşanmaması için Mustafa Kemal Atatürk’e, Türkiye Cumhuriyeti’ne, çağdaş, laik, demokratik hukuk devletine sahip çıkmalıyız.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak; insanlık suçu olarak görülmesi gereken bütün katliamları lanetliyoruz ve insanlık dışı katliamları unutturmayacağımızı belirtiyoruz.

BİRLESİK KAMU-İŞ

MERKEZ YÖNETİM KURULU