ANKARA'NIN CUMHURİYETİN BAŞKENTİ İLAN EDİLMESİNİN 93. YILINI KUTLUYORUZ

 ANKARA'NIN CUMHURİYETİN BAŞKENTİ İLAN EDİLMESİNİN 93. YILINI KUTLUYORUZ

Türkiye Cumhuriyeti'nin başkentinin Ankara seçilmesinin ve cumhuriyetin özgür kentinin ve devrimlerinin yeşerdiği şehrinin 93 Yılını kutluyoruz.
Ankara, 13 Ekim 1923 tarihinde resmen başkent olmuştur. Osmanlı İmparatorluğu'nun eski başkenti İstanbul bırakılmıştır, bu tarihten itibaren Ankara, Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti olarak tüm dünyaya ilan edildi ve Anayasamıza da Türk devletinin başkenti Ankara olduğu yazılmıştır.
27 Aralık 1919'da Atatürk'ün Ankara'ya gelişi ile kaderi değişen Anadolu'nun kıraç ve bozkır kasabası artık Türkiye Cumhuriyeti'ne ve devrimlerine yön verecektir. Emperyalist işgalcilere karşı Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti İstanbul'un tavrı karşısında şaşkınlığa dönen Anadolu halkı, Mustafa Kemal Atatürk etrafında toplanarak işgalci ülkelere karşı direnişin kalesini ve Milli Mücadalenin karargahının üssü olacak Ankara'yı ilan etmişlerdir.
Ankara’nın başkent seçilmesi aynı zamanda anlamlı bir olaydır. Ankara ile İstanbul arasındaki tarihsel fark kaldırılacaktır. Anadolunun geri bırakılan yurttaşları Milli Mücadelede gösterdiği destek ile Türkiye Cumhuriyetine ve devrimlerine sahip çıkacak ve Tam Bağımsızlık için ülkeye yön verecek milli mücadelenin direnişini örgütleyen Mustafa Kemal Atatürk'e sahip çıkacaklardır. Anadolu halkı hem Osmanlı İmpratorluğunun başkenti İstanbul'a hem de Saltanata son vermişlerdir. Ankara, 13 Ekim 1923'te hak ettiği değeri Başkent ilan edilmesiyle kazanacaktır.
Türkiye Cumhuriyeti'nin ve kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının yüzü İstanbul'dan Anadolu'nun kıraç şehri Ankara'ya dönmüştür. Türkiye Cumhuriyeti'nin beyni Ankara'da, Anadolu yurttaşlarının ve Milli Mücadelinin etrafında toplanan yurttaşlarının kalbi Ankara'da atmıştır.
Ankara'nın başkent ünvanına kavuşması siyasal ve tarihsel gelişmelerin ardından yaşanmıştır. Çünkü Ankara'nın başkent yapılmak istenmesi Lozan Antlaşması'nda tartışma konusu yapılmıştır. Milletvekillerinin bir kısmı İstanbul'un tekrar başkent yapılmasını istemiştir. İngiltere, Fransa ve İtalya ve çok sayıda ülke Ankara’nın başkent olmasını tanımayarak Ankara’ya elçi veya büyükelçi göndermemekte ve İstanbul'da kalmakta ısrarcı davranmışlardır. Böyle bir ortamda Atatürk, “Efendiler, Lozan Antlaşması’nın eklerinden olan düşman işgali altındaki topraklarımızı boşaltma protokolü uygulandıktan sonra, yabancı işgalinden tamamen kurtulan Türkiye’nin toprak bütünlüğü fiilî olarak sağlanmıştı. Artık yeni Türkiye Devleti’nin başkentini bir kanunla tespit etmek gerekiyordu. Bütün düşünceler, Yeni Türkiye’nin başkenti Anadolu’da ve Ankara şehri olarak seçme lüzumunda birleşiyordu" demiştir.
İsmet İnönü ise Ankara’nın başkent olması için tek maddelik bir kanun teklifi sunmuştur. Bu madde kabul edilmiş ve Ankara başkent ilan edilmiştir. Ayrıca Ankara, Türkiye'nin merkezinde, askerî ve coğrafî özellikleriyle başkent olabilecek konumdaydı.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak, Milli mücadelenin sembol şehri Ankara'nın Cumhuriyet tarihimize 93 yıldır Başkentlik yapmasını onurunu ve gururunu yaşamaktayız. Cumhuriyetin devrimlerini yeşerten ve ülkemizin kalbinin merkezini ilan eden Türkiye Cumhuriyetinin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü'yü saygı ve rahmetle anmaktayız.


BİRLEŞİK KAMU-İŞ
MERKEZ YÖNETİM KURULU