Birleşik Kamu-İş'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan Hakkında Suç Duyurusu

Birleşik Kamu-İş'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan Hakkında Suç Duyurusu

Konfederasyonumuz Birleşik Kamu-İş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Türkiye’nin yönetim sistemi değişmiştir” sözleri hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusu yaptı. 

Konfederasyonumuz Birleşik Kamu-İş Merkez Yönetim Kurulu’ndan yapılan açıklama şu şekilde:

 “14 Ağustos 2015 tarihinde Recep Tayyip Erdoğan Rize’de yaptığı konuşma esnasında; Türkiye 10 Ağustos 2014 tarihinde, milletin doğrudan cumhurbaşkanını seçmesiyle yeni bir döneme girmiştir. Artık ülkede sembolik değil, fiili gücü olan bir cumhurbaşkanı var. İster kabul edilsin, ister edilmesin; Türkiye’nin yönetim sistemi bu anlamda değişmiştir. Şimdi yapılması gereken, bu fiili durumun hukuki çerçevenin anayasal olarak kesinleştirilmesidir.”sözlerini sarf etmiştir.

Cumhurbaşkanının Görev ve Yetkilerini düzenleyen Anayasa’nın 104. Maddesinde “Cumhurbaşkanı devletin başıdır. Bu sıfatla Türkiye Cumhuriyeti’ni ve Türk milletinin birliğini temsil eder; Anayasanın uygulanmasını, devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını gözetir.” hükmüne yer verilerek  cumhurbaşkanına cumhuriyeti temsil, milleti temsil ve ANAYASA’NIN UYGULANMASI GÖREVİ TEVDİ EDİLMİŞTİR.

Recep Tayyip Erdoğan’ın uygulamakla ve korumakla yükümlü olduğu Anayasanın 1. Maddesine göre “Türkiye Devleti bir cumhuriyettir.

Yine Anayasanın “Cumhuriyetin nitelikleri” başlıklı 2. maddesine göre “Türkiye Cumhuriyeti demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir.”

Anayasanın 4. Maddesine göre, bu düzenlemeler DEĞİŞTİRİLEMEZ, DEĞİŞTİRİLMESİ TEKLİF DAHİ EDİLEMEZ.

Recep Tayyip Erdoğan, işte bu cumhuriyet düzeninin, Atatürk devrimlerinin, parlamenter demokrasinin, sosyal ve hukuk devletinin fiilen değiştiğini, hukukla filan bağlı olmayan bir tek adam diktası kurduğunu söylemeye çalışmaktadır.

Dolayısıyla Recep Tayyip Erdoğan, değiştirilmesi teklif dahi edilemez maddeleri ve cumhuriyet niteliklerini FİİLEN DEĞİŞTİRDİĞİNİ İKRAR ETMEKTEDİR.

Böylece uygulamakla görevli olduğu Anayasayı da ihlal etmektedir.

Ancak Recep Tayyip Erdoğan’ın bu sözleri TCK’nun 309’uncu maddesinde tanımlanan ANAYASAYI İHLAL suçu kapsamındadır.

Bu nedenlerle, Anayasayı açıkça ihlal eden Recep Tayyip Erdoğan, hiçbir dokunulmazlık gerekçe gösterilmeksizin, yargılanmalıdır, cezalandırılmalıdır.

İşte bu nedenlerle, Recep Tayyip Erdoğan’ı, Cumhuriyetin savcılarına şikayet ettik.

Saygılarımızla…”                                                  

Basın Açıklamasını  için tıklayın.

Suç Duyurusunu İndirmek İçin Tıklayın