Birleşik Metal-İş’in Grevini Destekliyoruz

Birleşik Metal-İş’in Grevini Destekliyoruz

Ülkemizin gelişmesini sağlayarak ekonomik bağımsızlığımızın ve ulusal sanayimizin güvencesi olan temel güç emektir, emekçilerdir.

AKP iktidarı döneminde sermayeye sonsuz destek verilirken esnek çalışma yöntemi ile iş güvencesi elinden alınan ve düşük ücretle çalıştırılarak taşeronlaştırılan, horlanan işçi ve emekçiler ellerindeki tek demokratik silah olan “grev” hakkıyla buna direnmeye çalışıyor.

Memur ya da işçi statüsüyle kamuda veya özel sektörde çalışan bütün emekçiler olarak kaygılarımız ve sorunlarımız ortaktır.

Emeğimizin ve alın terimizin karşılığını almak ve sorunlarımızı çözmek için de emekçilerin birlikte mücadelesi ve sınıfın dayanışması bu süreçte çok daha anlamlı ve önemli hale gelmiştir.

Birleşik Kamu İş Konfederasyonu olarak; DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası’nın almış olduğu grev kararını destekliyoruz.

Bu grevin metal ve diğer bütün iş kollarındaki emekçilerin emeğinin karşılığını alarak daha insanca ve onurlu bir yaşam sürdürebilmeleri için bir başlangıç olmasını diliyoruz.

Birleşik Kamu İş metal işçilerinin yanındadır!

Yaşasın sınıf dayanışması ve emekçilerin direnişi!

Yaşasın emekçilerin örgütlü mücadelesi ve kardeşliği!

Birleşik Kamu-İş Merkez Yönetim Kurulu Adına
Hasan KÜTÜK
Genel Başkan